barselsdagpengesats

Barselsdagpenge sats 2022

Indhold
Spar op til 7.200 kr.
om året på a-kasse og fagforening
Vælg din nuværende a-kasse
Vi er reklamefinansieret. Denne side indeholder derfor annoncør-links - læs mere

I Danmark er vi så heldige, at vi kan få hjælp til de økonomiske udfordringer i form af barselsdagpenge, når vi står i den glædelige situation at skulle have barn.

Barselsdagpengene udbetales af det offentlige, men det kan være svært at gennemskue, hvad barselsdagpenge præcis dækker over, hvordan vi bliver berettiget til dem osv. På denne side vil du derfor kunne finde svar på de oftest stillede spørgsmål omkring barselsdagpenge.

Barselsdagpenge dækker over de penge, som du modtager i kompensation for dit fravær på arbejdsmarkedet, efter du har fået barn. Denne udbetaling finder sted under tre forskellige perioder af din barsel: graviditeten, barselsorloven og forældreorloven. Graviditetsorloven og barselsorloven er specifikt tildelt den gravide kvinde, hvorimod forældreorloven kan foretages af en eller begge forældre efter aftale.

Barselsdagpengeudbetalingen bliver foretaget af det offentlige – mere bestemt af Udbetaling Danmark – der informeres om din orlov af din arbejdsgiver eller af din a-kasse. Dermed har barselsdagpengene ingen relation til almindelige dagpenge, og er du jobsøgende, så har denne overførselsindkomst derfor ikke noget med din dagpengeudbetaling fra din a-kasse at gøre.

Barselsdagpenge sats 2022

 

Den maksimale barselsdagpengesats i 2022 er: 4.465 kr. om ugen.

 

Denne sats er betinget af, at du tjener mere end 19.351 brutto om måneden (2022 sats). Hvis du tjener mindre end dette, udregnes din barselsdagpengesats på baggrund af din timeløn, hvor det du vil få udbetalt i barselsdagpenge sættes til det samme som din timeløn. Læs mere og se eksempler her.

Samme sats uanset a-kasse

Det er vigtigt at huske på, at Barselsdagpengesatsen er den samme uanset hvilken a-kasse du er medlem af. Derfor kan det i nogle tilfælde godt give mening at give sin a-kasse et pristjek, da der måske er et billigere alternativ der ude.

Herunder kan du bruge vores pristjekker, som sammenligner prisen på din nuværende a-kasse med andre (måske billigere) alternativer.

Hvem kan få barselsdagpenge?

Ifølge lovgivningen skal du have tilknytning til arbejdsmarkedet for at kunne få barselsdagpenge. Det betyder, at du enten er i arbejde, eller du er jobsøgende. Reglerne for barselsdagpenge administreres af Udbetaling Danmark. Som hovedregel kan du modtage barselsdagpenge, hvis du er lønmodtager, hvis du står til rådighed for arbejdsmarkedet som jobsøgende, eller hvis du driver selvstændig virksomhed. Men der findes forskellige krav til hver af disse, så vi vil mere detaljeret gennemgå dem hver for sig nedenfor. Derudover kan du modtage barselsdagpenge, hvis du er studerende, men her gælder nogle specielle regler, der dækker sig ind under reglerne for lønmodtagere og for jobsøgende.

Barselsdagpenge som lønmodtager

Som lønmodtager er der følgende tre betingelser, som du skal leve op til for at kunne få udbetalt barselsdagpenge:

  1. Du skal fortsat være i ansættelse den første dag, hvor din barselsorlov starter – eller som minimum dagen før din barselsorlov starter.
  2. Desuden skal du som minimum have haft 160 arbejdstimer inden for de sidste fire måneder, før du starter på din orlov.
  3. Og som det tredje skal du have haft mindst 40 arbejdstimer om måneden i minimum tre ud af de seneste fire måneder.

Opfylder du disse betingelser som lønmodtager, er du berettiget til at modtage barselsdagpenge, når du begynder på din orlov.

Som lønmodtager skal du dog være opmærksom på, at hvis du fra din arbejdsgivers side modtager fuld løn under en del af eller under hele din orlov, så kan du ikke modtage barselsdagpenge for den givne periode med løn. Din arbejdsgiver vil her kunne søge om at få barselsdagpengene som refusion i stedet.

Du har først mulighed for at søge udbetaling af barselsdagpenge, når, eller hvis, din løn stopper i løbet af din orlov. Da skal din arbejdsgiver give besked til Udbetaling Danmark om dette, og du kan herefter få barselsdagpenge for den resterende orlovsperiode. Her gælder det ligeledes, at du skal have søgt om barselsdagpenge senest otte uger efter, at lønnen er stoppet.

Barselsdagpenge som jobsøgende

I udgangspunktet vil du, hvis du er berettiget til dagpenge, automatisk skifte over til modtagelse af barselsdagpenge. Den eneste forskel er, at du under din barselsorlov ikke skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Dog siger reglerne, at én af de følgende tre betingelser skal være opfyldt, før du har ret til udbetaling af barselsdagpenge:

  1. Du skal være elev i lønnet praktik under et godkendt uddannelsesforløb.
  2. Du skal have afsluttet et uddannelsesforløb på minimum 18 måneders varighed i løbet af den seneste måned.
  3. Eller også skal du slutteligt allerede være dagpengeberettiget ved at have meldt dig ledig hos din a-kasse og have stillet dig til rådighed for arbejdsmarkedet hos dit jobcenter.

Som sagt vil du være godkendt til at kunne få barselsdagpenge, hvis du allerede er modtager af dagpenge, som det også hedder i punkt 3 ovenfor.

Barselsdagpenge som selvstændig erhvervsdrivende

Der gælder andre regler omkring barselsdagpenge for dig, der er selvstændig erhvervsdrivende. I dette tilfælde skal du have været selvstændig erhvervsdrivende i minimum seks måneder i løbet af de seneste 12 måneder. Af disse skal du mindst den seneste måned, inden barselsorloven starter, have været selvstændig. Virksomhedsdriften skal desuden have været af ”væsentligt omfang”, det vil sige minimum, hvad der svarer til halv tid – eller 18,5 timer om ugen i gennemsnit.

Barselsdagpenge som studerende

Du kan som studerende modtage barselsdagpenge, hvis du opfylder én af de følgende tre betingelser:

  1. Du har et fast arbejde ved siden af din uddannelse. Her gælder i så fald samme krav, som var du lønmodtager. Du skal samlet have haft minimum 160 i løbet af de seneste fire måneder, og du skal have haft mindst 40 timer om måneden i minimum tre af de seneste fire måneder. Derudover skal du være ansat på den første dag af din barselsorlov eller på dagen før.
  2. Du er elev i lønnet praktik i forbindelse med et godkendt uddannelsesforløb. Vær opmærksom på, at du skal være i lønnet praktik den første dag af din barselsorlov. Er du i stedet under et forløb med undervisning på dit uddannelsessted, så er du ikke berettiget til barselsdagpenge.
  3. Holder du orlov fra din uddannelse, stopper din SU-udbetaling, melder du dig ledig i en a-kasse og stiller dig til rådighed for arbejdsmarkedet i dit jobcenter, så er du berettiget til barselsdagpenge. Du skal orientere dit uddannelsessted om din orlov, så denne kan dokumenteres, når du skal søge om barselsdagpenge.

Uanset hvilken af de fire ovenstående grupperinger du tilhører, så gælder det ufravigelige krav, at du dagligt fysisk skal tilbringe tid med dit barn i løbet af hele din orlovsperiode.

Hvordan søger jeg om barselsdagpenge?

Faktisk er det din arbejdsgiver, der skal give Udbetaling Danmark besked om din barselsorlov. Dette kan de tidligst gøre på din første orlovsdag. Derefter vil du modtage et brev via Digital Post, hvori du modtager adgang til at søge om barselsdagpenge. Det er ikke muligt at søge om barselsdagpenge på forhånd. Vær opmærksom på, at du som vordende moder skal informere din arbejdsgiver om, hvornår terminen er sat, og hvornår du går på barsel – senest tre måneder i forvejen. Som far eller medmor skal du give din arbejdsgiver besked om, hvornår du holder dine to ugers barselsorlov senest fire uger før, at denne finder sted.

Er du jobsøgende, skal du i stedet informere din a-kasse om din barsel senest otte uger efter fødslen. Din a-kasse vil så give Udbetaling Danmark besked om dette. Dette kan ligeledes først gøres af din a-kasse på din første orlovsdag. Også her vil du modtage et ansøgningsbrev via Digital Post.

Som selvstændig erhvervsdrivende skal du selv søge hos Udbetaling Danmark om barselsdagpenge via Virk.dk. Du skal søge om barselsdagpenge senest otte uger efter, at fødslen har fundet sted.

Som studerende får du SU med ekstra klip og er ikke berettiget til barselsdagpenge, da du ikke er tilknyttet eller står til rådighed for arbejdsmarkedet. Er du i stedet meldt på orlov fra dit studie, og opfylder du kravene for modtagelse af dagpenge (dvs. står til rådighed for arbejdsmarkedet), så falder du under kategoriseringen som jobsøgende og søger barselsdagpenge via din a-kasse, som det står beskrevet for jobsøgende længere oppe.

Hvornår udbetales der barselsdagpenge?

Når Udbetaling Danmark har behandlet og godkendt din ansøgning om udbetaling af barselsdagpenge, vil du kunne se datoen for den første udbetalingsdato i det brev, som du modtager via Digital Post fra Udbetaling Danmark.

Det udregnede beløb vil blive udbetalt til din NemKonto på den sidste torsdag hver måned. Falder dette på en helligdag, bliver udbetalingen foretaget på den foregående hverdag. Hver udbetalingsperiode dækker op til og med den sidste søndag inden den månedlige udbetaling finder sted, og udbetalingen vil inkludere alle helligdage i den givne periode.

Hvor længe kan jeg få barselsdagpenge?

Et forældrepar har tilsammen retten til at holde 52 ugers orlov med barselsdagpenge.

Denne orlov er fordelt på først fire uger før fødslen, hvor den gravide kvinde har ret til fire ugers graviditetsorlov med barselsdagpenge. Fra dagen, hvor fødslen finder sted, har moderen 14 ugers barselsorlov med ret til barselsdagpenge under hele forløbet.

Som far eller medmor har du ret til to ugers barselsorlov med barselsdagpenge fra den dag, barnet er født, fra dagen efter eller fra dagen, hvor barnet er kommet hjem fra hospitalet. Det er også muligt at lave en aftale med din arbejdsgiver omkring en fleksibel brug af de to ugers barselsorlov, så længe de to ugers barselsorlov bruges inden for de første 14 uger efter barnets fødsel. Du kan sågar vælge at bruge de 14 dage på en dag-til-dag basis, hvor du holder orlov som enkeltdage fordelt ud over de 14 uger.

Efter moderens fire ugers graviditetsbarsel og 14 ugers barsel og farens eller medmorens to ugers barsel, så har forældrene ret til yderligere 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge. Disse 32 uger skal dog fordeles imellem dem, men efter en ordning, som forældrene selv bestemmer.

Reglen om forældrenes ret til barselsdagpenge i sammenlagt 52 uger gælder, uanset om du eller I er lønmodtagere, selvstændigt erhvervsdrivende, jobsøgende eller studerende.

Denne side blev sidst opdateret:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Flere populære artikler

Bedste A-kasse i 2022

Her kan du læse mere om, hvilken A-kasse der i 2022 må sige at være den bedste, hvis man altså spørger medlemmerne selv! Læs mere...


Hvem kan optages i en A-kasse og hvordan?

I denne artikel kan du læse om, hvordan du kan blive optaget i en a-kasse og hvem de forskellige a-kasser vil optage Læs mere...


Billig A-kasse

Vil du gerne vide hvem den billigste A-kasse er lige pt.? Så se vores oversigt her og få det komplette overblik! Læs mere...


A-kasse til forskellige situationer

Alt efter om du er lønmodtager, studernde eller lærlig, så er det forskelligt, hvordan du kan blive medlem af en a-kasse. Læse mere her! Læs mere...

2022 sammenligning af A-kasser

I denne artikel sammenligner vi de A-kasser som pt. er på marked. Hvem er bedst, hvem er billigst og hvem er størst? Læs mere...


Hvad er en a-kasse?

Er du i tvivl om hvad en a-kasse egentlig er? Så læs med her, hvor vi giver dig en kort og simpel forklaring. Læs mere...


A-kasse og dagpenge | En begynder guide

I denne korte artikel forklarer vi på en nem og forståelig måde hvordan du kan få dagpenge igennem din a-kasse, og hvad du skal være opmærksom på i forhold til prisen. Læs mere...


Lønsikring priser

Overvejer du at tegne en lønsikring, så bør du bruge vores værktøj, der hjælper dig med at finde den billigste og bedste lønsikring til dit lønniveau.Læs mere...

Nyheder

Gratis a-kasse

Leder du efter en gratis a-kasse? Læs med i denne guide, hvor vi tager et nærmere kig på mulighederne for gratis a-kasse.... Læs nyhed

2022-11-14

A-kasse kontingent

I denne guide kigger vi nærmere på, hvad man betaler i a-kasse kontingent, for måske du betaler for meget og kan spare penge!... Læs nyhed

2022-07-04

Lønsikring hvis man selv siger op | Sådan er du stillet

Vi kigger nærmere på, om du kan få lønsikring, hvis du selv siger op. Bliv klogere på lønsikring og dine rettigheder, hvis du bliver ledig.... Læs nyhed

2022-05-04

Forskel på a-kasse og fagforening | Bliv klogere med denne guide

Vi ser på forskellen på a-kasse og fagforening. Blive klogere på, hvad en a-kasse kan hjælpe med og hvad en fagforening kan hjælpe med... Læs nyhed

2022-10-03

A-kasse for medlemmer af Konstruktørforeningen

Vi kigger her på a-kasse, hvis du er medlem af Konstruktørforeningen. Vi ser på anbefalingerne samt de gode og billige alternativer... Læs nyhed

2022-10-03

A-kasse for medlemmer af PROSA

Vi kigger her på mulighederne for A-kasse, hvis du er medlem af PROSA. Vi se både på anbefalingerne samt de gode alternativer... Læs nyhed

2022-10-03