barselsdagpengesats

Barselsdagpenge sats 2023

Indhold
Spar op til 7.200 kr.
om året på a-kasse og fagforening
Vælg din nuværende a-kasse
Vi er reklamefinansieret. Denne side indeholder derfor annoncør-links - læs mere

I Danmark er vi så heldige, at vi kan få hjælp til de økonomiske udfordringer i form af barselsdagpenge, når vi står i den glædelige situation at skulle have barn.

Barselsdagpengene udbetales af det offentlige, men det kan være svært at gennemskue, hvad barselsdagpenge præcis dækker over, hvordan vi bliver berettiget til dem osv. På denne side vil du derfor kunne finde svar på de oftest stillede spørgsmål omkring barselsdagpenge.

Barselsdagpenge dækker over de penge, som du modtager i kompensation for dit fravær på arbejdsmarkedet, efter du har fået barn. Denne udbetaling finder sted under tre forskellige perioder af din barsel: graviditeten, barselsorloven og forældreorloven. Graviditetsorloven og barselsorloven er specifikt tildelt den gravide kvinde, hvorimod forældreorloven kan foretages af en eller begge forældre efter aftale.

Barselsdagpengeudbetalingen bliver foretaget af det offentlige – mere bestemt af Udbetaling Danmark – der informeres om din orlov af din arbejdsgiver eller af din a-kasse. Dermed har barselsdagpengene ingen relation til almindelige dagpenge, og er du jobsøgende, så har denne overførselsindkomst derfor ikke noget med din dagpengeudbetaling fra din a-kasse at gøre.

Barselsdagpenge sats 2023

 

Den maksimale barselsdagpengesats i 2023 er: 4.550 kr. om ugen.

 

Denne sats er betinget af, at du tjener mere end 19.728 brutto om måneden (2023 sats). Hvis du tjener mindre end dette, udregnes din barselsdagpengesats på baggrund af din timeløn, hvor det du vil få udbetalt i barselsdagpenge sættes til det samme som din timeløn. Læs mere og se eksempler her.

Samme sats uanset a-kasse

Det er vigtigt at huske på, at Barselsdagpengesatsen er den samme uanset hvilken a-kasse du er medlem af. Derfor kan det i nogle tilfælde godt give mening at give sin a-kasse et pristjek, da der måske er et billigere alternativ der ude.

Herunder kan du bruge vores pristjekker, som sammenligner prisen på din nuværende a-kasse med andre (måske billigere) alternativer.

Hvem kan få barselsdagpenge?

Ifølge lovgivningen skal du have tilknytning til arbejdsmarkedet for at kunne få barselsdagpenge. Det betyder, at du enten er i arbejde, eller du er jobsøgende. Reglerne for barselsdagpenge administreres af Udbetaling Danmark. Som hovedregel kan du modtage barselsdagpenge, hvis du er lønmodtager, hvis du står til rådighed for arbejdsmarkedet som jobsøgende, eller hvis du driver selvstændig virksomhed. Men der findes forskellige krav til hver af disse, så vi vil mere detaljeret gennemgå dem hver for sig nedenfor. Derudover kan du modtage barselsdagpenge, hvis du er studerende, men her gælder nogle specielle regler, der dækker sig ind under reglerne for lønmodtagere og for jobsøgende.

Barselsdagpenge som lønmodtager

Som lønmodtager er der følgende tre betingelser, som du skal leve op til for at kunne få udbetalt barselsdagpenge:

  1. Du skal fortsat være i ansættelse den første dag, hvor din barselsorlov starter – eller som minimum dagen før din barselsorlov starter.
  2. Desuden skal du som minimum have haft 160 arbejdstimer inden for de sidste fire måneder, før du starter på din orlov.
  3. Og som det tredje skal du have haft mindst 40 arbejdstimer om måneden i minimum tre ud af de seneste fire måneder.

Opfylder du disse betingelser som lønmodtager, er du berettiget til at modtage barselsdagpenge, når du begynder på din orlov.

Som lønmodtager skal du dog være opmærksom på, at hvis du fra din arbejdsgivers side modtager fuld løn under en del af eller under hele din orlov, så kan du ikke modtage barselsdagpenge for den givne periode med løn. Din arbejdsgiver vil her kunne søge om at få barselsdagpengene som refusion i stedet.

Du har først mulighed for at søge udbetaling af barselsdagpenge, når, eller hvis, din løn stopper i løbet af din orlov. Da skal din arbejdsgiver give besked til Udbetaling Danmark om dette, og du kan herefter få barselsdagpenge for den resterende orlovsperiode. Her gælder det ligeledes, at du skal have søgt om barselsdagpenge senest otte uger efter, at lønnen er stoppet.

Barselsdagpenge som jobsøgende

I udgangspunktet vil du, hvis du er berettiget til dagpenge, automatisk skifte over til modtagelse af barselsdagpenge. Den eneste forskel er, at du under din barselsorlov ikke skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Dog siger reglerne, at én af de følgende tre betingelser skal være opfyldt, før du har ret til udbetaling af barselsdagpenge:

  1. Du skal være elev i lønnet praktik under et godkendt uddannelsesforløb.
  2. Du skal have afsluttet et uddannelsesforløb på minimum 18 måneders varighed i løbet af den seneste måned.
  3. Eller også skal du slutteligt allerede være dagpengeberettiget ved at have meldt dig ledig hos din a-kasse og have stillet dig til rådighed for arbejdsmarkedet hos dit jobcenter.

Som sagt vil du være godkendt til at kunne få barselsdagpenge, hvis du allerede er modtager af dagpenge, som det også hedder i punkt 3 ovenfor.

Barselsdagpenge som selvstændig erhvervsdrivende

Der gælder andre regler omkring barselsdagpenge for dig, der er selvstændig erhvervsdrivende. I dette tilfælde skal du have været selvstændig erhvervsdrivende i minimum seks måneder i løbet af de seneste 12 måneder. Af disse skal du mindst den seneste måned, inden barselsorloven starter, have været selvstændig. Virksomhedsdriften skal desuden have været af ”væsentligt omfang”, det vil sige minimum, hvad der svarer til halv tid – eller 18,5 timer om ugen i gennemsnit.

Barselsdagpenge som studerende

Du kan som studerende modtage barselsdagpenge, hvis du opfylder én af de følgende tre betingelser:

  1. Du har et fast arbejde ved siden af din uddannelse. Her gælder i så fald samme krav, som var du lønmodtager. Du skal samlet have haft minimum 160 i løbet af de seneste fire måneder, og du skal have haft mindst 40 timer om måneden i minimum tre af de seneste fire måneder. Derudover skal du være ansat på den første dag af din barselsorlov eller på dagen før.
  2. Du er elev i lønnet praktik i forbindelse med et godkendt uddannelsesforløb. Vær opmærksom på, at du skal være i lønnet praktik den første dag af din barselsorlov. Er du i stedet under et forløb med undervisning på dit uddannelsessted, så er du ikke berettiget til barselsdagpenge.
  3. Holder du orlov fra din uddannelse, stopper din SU-udbetaling, melder du dig ledig i en a-kasse og stiller dig til rådighed for arbejdsmarkedet i dit jobcenter, så er du berettiget til barselsdagpenge. Du skal orientere dit uddannelsessted om din orlov, så denne kan dokumenteres, når du skal søge om barselsdagpenge.

Uanset hvilken af de fire ovenstående grupperinger du tilhører, så gælder det ufravigelige krav, at du dagligt fysisk skal tilbringe tid med dit barn i løbet af hele din orlovsperiode.

Hvordan søger jeg om barselsdagpenge?

Faktisk er det din arbejdsgiver, der skal give Udbetaling Danmark besked om din barselsorlov. Dette kan de tidligst gøre på din første orlovsdag. Derefter vil du modtage et brev via Digital Post, hvori du modtager adgang til at søge om barselsdagpenge. Det er ikke muligt at søge om barselsdagpenge på forhånd. Vær opmærksom på, at du som vordende moder skal informere din arbejdsgiver om, hvornår terminen er sat, og hvornår du går på barsel – senest tre måneder i forvejen. Som far eller medmor skal du give din arbejdsgiver besked om, hvornår du holder dine to ugers barselsorlov senest fire uger før, at denne finder sted.

Er du jobsøgende, skal du i stedet informere din a-kasse om din barsel senest otte uger efter fødslen. Din a-kasse vil så give Udbetaling Danmark besked om dette. Dette kan ligeledes først gøres af din a-kasse på din første orlovsdag. Også her vil du modtage et ansøgningsbrev via Digital Post.

Som selvstændig erhvervsdrivende skal du selv søge hos Udbetaling Danmark om barselsdagpenge via Virk.dk. Du skal søge om barselsdagpenge senest otte uger efter, at fødslen har fundet sted.

Som studerende får du SU med ekstra klip og er ikke berettiget til barselsdagpenge, da du ikke er tilknyttet eller står til rådighed for arbejdsmarkedet. Er du i stedet meldt på orlov fra dit studie, og opfylder du kravene for modtagelse af dagpenge (dvs. står til rådighed for arbejdsmarkedet), så falder du under kategoriseringen som jobsøgende og søger barselsdagpenge via din a-kasse, som det står beskrevet for jobsøgende længere oppe.

Hvornår udbetales der barselsdagpenge?

Når Udbetaling Danmark har behandlet og godkendt din ansøgning om udbetaling af barselsdagpenge, vil du kunne se datoen for den første udbetalingsdato i det brev, som du modtager via Digital Post fra Udbetaling Danmark.

Det udregnede beløb vil blive udbetalt til din NemKonto på den sidste torsdag hver måned. Falder dette på en helligdag, bliver udbetalingen foretaget på den foregående hverdag. Hver udbetalingsperiode dækker op til og med den sidste søndag inden den månedlige udbetaling finder sted, og udbetalingen vil inkludere alle helligdage i den givne periode.

Hvor længe kan jeg få barselsdagpenge?

Et forældrepar har tilsammen retten til at holde 52 ugers orlov med barselsdagpenge.

Denne orlov er fordelt på første fire uger før fødslen, hvor den gravide kvinde har ret til fire ugers graviditetsorlov med barselsdagpenge.

Herefter har hver forældre 24 ugers barsel, altså 48 uger til sammen tilbage.

Disse 48 uger kan ikke som tidligere fordeles som man ønsker. De første 2 uger er f.eks. øremærket til hver forældre, og skal afholdes i forbindelse med fødslen. Herefter er 9 uger øremærket, mens de resterende 13 uger kan overdrages til den ene forældre.

Herunder kan du se en scenarie, hvor der ikke overdrages uger, og hver forældre holder fast i de uger, der er øremærket til dem:

barsel fordeling

Kilde: Beskæftigelsesministeriet.

I et scenarie, hvor den ene forældre overdrager alt den barsel der kan overdrages til den anden, f.eks. hvis han eller hun er nød til at arbejde, kunne en fordeling se således ud:

Barsel fuld fordeling

Reglen om forældrenes ret til barselsdagpenge i sammenlagt 52 uger gælder, uanset om du eller I er lønmodtagere, selvstændigt erhvervsdrivende, jobsøgende eller studerende. Der er dog anderledes regler for hvad der kan overdrages og hvad der er øremærket, hvis den ene forældre f.eks. er selvstændig. Det kan du læse mere om her.

Denne side blev sidst opdateret: 14

6 Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Flere populære artikler

Bedste A-kasse i 2023

Her kan du læse mere om, hvilken A-kasse der i 2023 må sige at være den bedste, hvis man altså spørger medlemmerne selv! Læs mere...


Billig A-kasse

Vil du gerne vide hvem den billigste A-kasse er lige pt.? Så se vores oversigt her og få det komplette overblik! Læs mere...


A-kasse for studerende

Studerende? Her finder du vores komplette guide til a-kasse for studerende. Bliv blandt andet klog på om du kan få gratis kontingent samt andre regler for studerende Læs mere...


Sammenligning af a-kasser 2023

I denne artikel sammenligner vi de A-kasser som pt. er på marked. Hvem er bedst, hvem er billigst og hvem er størst? Læs mere...

Hvad er en a-kasse?

Er du i tvivl om hvad en a-kasse egentlig er? Så læs med her, hvor vi giver dig en kort og simpel forklaring. Læs mere...


Billigste fagforening

Fagforeninger er bestemt ikke billige, og derfor kan det være en god idé at vælge en af de billigste på markedet. Mød f.eks. den billigste fagforening lige nu i denne guide Læs mere...


Fagforening priser

Lige som med a-kasser, er der stor, hvis ikke endnu større, forskel på priserne på fagforeningerne. Vi giver dig et komplet overblik med denne guide til fagforening priser Læs mere...


A-kasse in Denmark

English speaking? No problem - read all about a-kasser in Denmark in our complete guide til unemplyment benefits in Denmark Read more...

Nyheder

I september blev der rundet 3 mio. lønmodtagere

I september kom der 3.100 nye lønmodtagere, og den aktive arbejdsstyrke kom op over 3 millioner lønmodtagere for første gang nogenside... Læs nyhed

2023-11-27

A-kassen Frie udbetaler nu 3.000 kr. ekstra i dagpenge til ledige medlemmer

Ledige medlemmer af fagforeningen og a-kassen Frie kan nu se frem til at modtage 3.000 kr. ekstra i dagpenge om måneden, hvis de ikke er kommet i arbejde. er en billig fagforening og a-kasse, som sætter fokus på at få deres ledige medlemmer hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet, og nu udbetaler de hele 3.000 kr. ekstra […]

... Læs nyhed

2023-10-31

Ledigheden er steget i juli og august

I løbet af sommerens sidste to måneder er ledigheden steget på det danske marked. Til gengæld er beskæftigelsen i samme periode forbedret. Ledigheden på det danske arbejdsmarked er i disse år historisk lav, og faktisk har vi de seneste to år kun oplevet meget små stigninger, når det kommer til ledighedsprocenten. I løbet af juli […]

... Læs nyhed

2023-09-26

Sygedagpenge | Den store guide

Er du på sygedagpenge eller skal du måske til at modtage sygedagpenge. Så læs med her, bliv klogere på sygedagpenge, og undgå overraskelser.... Læs nyhed

2023-09-22

Hvad er en gul fagforening?

Har du undret dig over, hvad en gul fagforening er? Få svaret her, hvor vi både kigger på gule og røde fagforeninger... Læs nyhed

2023-09-18

Ansættelsesbevisloven er trådt i kraft

Den 1. juli 2023 trådte Folketingets ansættelsesbevislov i kraft. Den får både betydning for dig som arbejdstager og -giver... Læs nyhed

2023-08-29