Sygedagpenge | Den store guide

Sygedagpenge | Den store guide

Vi er reklamefinansieret. Denne side indeholder derfor annoncør-links - læs mere

I Danmark er en del af det store velfærdsnet, at du kan have ret til dagpenge under sygdom. Der er dog nogle regler og betingelser, du bør gøre dig bekendt med, og som kan være rare at blive gjort opmærksom på.

I denne tekst har vi gjort det overskueligt, så du ved, hvad du skal forholde dig til, hvis du skulle gå hen og blive syg.

Kan jeg få sygedagpenge?

Hvis du står i en situation, hvor du ikke er i stand til at arbejde på grund af en skade eller sygdom, kan du have ret til at få udbetalt sygedagpenge i løbet af din sygdomsperiode. Der er dog nogle krav, du skal leve op til, som er betinget af din arbejdsmæssige situation. Dem har vi listet op herunder. Vær opmærksom på, at du desuden som udgangspunkt skal både bo og betale skat i Danmark.

Du er ledig

For at få sygedagpenge som ledig skal du leve op til kravet om beskæftigelse. For at leve op til det skal du kunne krydse ét af disse punkter af:

 • Var jeg ikke blevet syg, havde jeg haft ret til ordinære dagpenge.
 • Var jeg blevet syg, havde jeg haft ret til arbejdsmarkedsydelse.
 • Inden for den seneste måned har jeg afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af en normeret varighed på minimum halvandet år (18 måneder).

Du er lønmodtager

Ønsker du at få udbetalt sygedagpenge som lønmodtager, skal du leve op til ét af de følgende krav for beskæftigelse:

 • Jeg er i arbejde, og inden for det seneste halve år (seks kalendermåneder) har jeg arbejdet minimum 240 timer. I minimum fem af disse måneder har jeg arbejdet 40 eller flere timer hver måned.
 • Jeg er elev og arbejder i et lønnet praktikforløb i forbindelse med en uddannelse, der er reguleret iht. lov.
 • Jeg er ansat i et fleksjob.
 • Jeg opfylder ét af de punkter, der er gældende og herover beskrevet for ledige.

Du er selvstændig

Vil du som selvstændig have udbetalt dagpenge i forbindelse med sygdom eller skade, skal ét af følgende punkter kunne krydses af:

 • Op til min sygdom eller skade har jeg i den seneste måned drevet egen virksomhed i væsentligt omfang. Inden for det seneste år har omfanget været inkluderet i minimum et halvt år (seks ikke nødvendigvis sammenhængende måneder).
 • Jeg har drevet min selvstændige virksomhed i minimum 18,5 timer om ugen.

Hvad er sygedagpengesatsen i 2023?

I 2023 hedder den maksimale sygedagpengesats 4.550 kr. om ugen og kan i sagens natur kun udbetales, så længe du er meldt syg eller er uarbejdsdygtig. Når du vender tilbage fra sygdom, står du i en ny situation, som du skal underrette de rette instanser om. Det kan du læse mere om i næste afsnit.

Medmindre du opfylder bestemte betingelser, hvor din periode for sygedagpenge forlænges, kan du som udgangspunkt maksimalt få udbetalt sygedagpenge i 22 uger i løbet af en 9 måneders periode. Vær i øvrigt opmærksom på, at sygedagpenge bliver betalt bagud, dvs. for den periode, hvor du ikke har været til rådighed for arbejdsmarkedet.

Sygedagpenge fra kommunen, arbejdsgiver eller a-kasse?

Hvis du er syg eller skadet og ikke kan arbejde, kan du have ret til dagpenge. Men vidste du, at dagpengene ikke altid kommer samme sted fra og i øvrigt er afhængige af din arbejdsmæssige situation? Herunder giver vi dig et overblik over relevante scenarier.

Du er ledig

Hvis du bliver syg, mens du er ledig og er medlem af en a-kasse, er det denne, du får udbetalt dine sygedagpenge fra i løbet af de to første uger af dit fravær. Det kan dog også være, at dét, du får udbetalt, er, hvad der svarer til arbejdsmarkedsydelse – det kommer an på, hvad du har ret til.

Har du ikke en a-kasse, kan du finde en billig a-kasse her.

Er du fortsat syg efter de første 14 dage, bliver kommunen underrettet af din a-kasse, og herefter er det kommunen, der står for udbetaling af sygedagpenge.

Opfylder du betingelserne i sygedagpengeloven, er det kommunen, der allerede fra sygdommens begyndelse udbetaler dagpengene, hvis du ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse. Husk at melde dig syg allerede første dag, du ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Du er lønmodtager

Bliver du syg, mens du er lønmodtager, er det i de fleste tilfælde din arbejdsgiver, der skal betale sygedagpenge eller endda fuld løn i løbet af de første 30 dage af dit sygdomsforløb. Her skal du dog leve op til to krav. Du skal

 • have haft ansættelse i minimum 8 uger hos din arbejdsgiver
 • have arbejdet minimum 74 timer i løbet af de 8 uger.

Lever du ikke op til disse krav, er det kommunen, der fra starten af sygefraværet står for at udbetale sygedagpengene.

Bliver du syg som lønmodtager, er det hos din arbejdsgiver, du hurtigst muligt skal melde dig syg. Denne underretter kommunen om din sygdom, som sender et oplysningsskema til din e-Boks. Dette skal du udfylde.

Du er selvstændig

Efter 14 dages sygdom har du ret til sygedagpenge udbetalt af kommunen. Har du dog tegnet en frivillig forsikring, kan du have ret til udbetaling tidligere end det. Din anmodning om sygedagpenge skal være kommunen i hænde ikke senere end tre uger efter din første sygefraværsdag.

Er der andre regler for sygedagpenge?

Foruden de formelle krav og betingelser for sygedagpenge vi har gennemgået i løbet af teksten, er der en række vilkår og regler, vi synes, du bør kende til.

Afvisning af lægebehandling

Der kan være forskellige årsager til, at du ikke føler dig tryg ved den behandling, du kan få ved en læge eller i sygehusvæsenet, for eksempel af operativ eller medicinsk karakter. Her har du ret til at afvise lægebehandlingen, uden at din ret til sygedagpenge forsvinder. I dette tilfælde vil din situation blive vurderet af regionens kliniske funktion, som vil forsøge at finde frem til et alternativt behandlingstilbud. Det behøver du dog heller ikke acceptere.

Afviser du lægebehandling uden at ville lade det offentliges kliniske funktion vurdere din situation, kan din ret til sygedagpenge bortfalde.

Vær også opmærksom på, at din ret til afvisning kun strækker sig til lægebehandling og ikke til behandling af rehabiliterende karakter, herunder fysioterapi og psykiatri.

Din ret til sygedagpenge kan bortfalde

Der er tilfælde, hvor din ret til sygedagpenge kan ophøre. Foruden årsagen, vi har beskrevet herover mht. vurdering af din sag af den kliniske funktion, er der også andre grunde til ophør:

 • Du trækker din helbredelse i unødig langdrag.
 • Du begrunder ikke din manglende medvirken i kommunens tilbud og opfølgning tilstrækkeligt eller tilfredsstillende.
 • Du dokumenterer eller anmelder ikke dit sygefravær i tilstrækkelig grad og lever således ikke op til dine pligter.

Er du lønmodtager kan dine sygedagpenge blive nedsat, hvis din arbejdstid ligeledes er nedsat.

Sygedagpenge ved delvis uarbejdsdygtighed

Din arbejdsmæssige situation betinger også din ret til sygedagpenge.

 • Du er ledig: Selvom du principielt kan varetage arbejdstimer, er du ved delvis uarbejdsdygtighed stadig berettiget sygedagpenge.
 • Du er lønmodtager: Er du sygemeldt i minimum fire timer om ugen, kan du modtage arbejdsløn for dine arbejdstimer og sygedagpenge for dine fraværstimer. Er det mindre end fire timer, kan dine sygedagpenge blive nedsat.
 • Du er selvstændig: Det er kommunen, der vurderer, hvor meget du kan arbejde, og er vurderingen, at du maksimalt kan arbejde i halvdelen af din normale arbejdstid, kan sygedagpengene blive nedsat.

Ferie og sygdom

Skal du som ledig på ferie men bliver syg op til, har du ret til sygedagpenge eller ordinære dagpenge, ikke feriedagpenge. Opstår din sygdom eller skade i løbet af din ferie, er det dog feriedagpenge, du har ret til.

Du kan som lønmodtager ikke modtage sygedagpenge i løbet af din ferie. Du har dog stadig ret til at afholde dine feriedage.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Flere populære artikler

Bedste A-kasse i 2023

Her kan du læse mere om, hvilken A-kasse der i 2023 må sige at være den bedste, hvis man altså spørger medlemmerne selv! Læs mere...


Billig A-kasse

Vil du gerne vide hvem den billigste A-kasse er lige pt.? Så se vores oversigt her og få det komplette overblik! Læs mere...


A-kasse for studerende

Studerende? Her finder du vores komplette guide til a-kasse for studerende. Bliv blandt andet klog på om du kan få gratis kontingent samt andre regler for studerende Læs mere...


Sammenligning af a-kasser 2023

I denne artikel sammenligner vi de A-kasser som pt. er på marked. Hvem er bedst, hvem er billigst og hvem er størst? Læs mere...

Hvad er en a-kasse?

Er du i tvivl om hvad en a-kasse egentlig er? Så læs med her, hvor vi giver dig en kort og simpel forklaring. Læs mere...


Billigste fagforening

Fagforeninger er bestemt ikke billige, og derfor kan det være en god idé at vælge en af de billigste på markedet. Mød f.eks. den billigste fagforening lige nu i denne guide Læs mere...


Fagforening priser

Lige som med a-kasser, er der stor, hvis ikke endnu større, forskel på priserne på fagforeningerne. Vi giver dig et komplet overblik med denne guide til fagforening priser Læs mere...


A-kasse in Denmark

English speaking? No problem - read all about a-kasser in Denmark in our complete guide til unemplyment benefits in Denmark Read more...

Nyheder

I september blev der rundet 3 mio. lønmodtagere

I september kom der 3.100 nye lønmodtagere, og den aktive arbejdsstyrke kom op over 3 millioner lønmodtagere for første gang nogenside... Læs nyhed

2023-11-27

A-kassen Frie udbetaler nu 3.000 kr. ekstra i dagpenge til ledige medlemmer

Ledige medlemmer af fagforeningen og a-kassen Frie kan nu se frem til at modtage 3.000 kr. ekstra i dagpenge om måneden, hvis de ikke er kommet i arbejde. er en billig fagforening og a-kasse, som sætter fokus på at få deres ledige medlemmer hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet, og nu udbetaler de hele 3.000 kr. ekstra […]

... Læs nyhed

2023-10-31

Ledigheden er steget i juli og august

I løbet af sommerens sidste to måneder er ledigheden steget på det danske marked. Til gengæld er beskæftigelsen i samme periode forbedret. Ledigheden på det danske arbejdsmarked er i disse år historisk lav, og faktisk har vi de seneste to år kun oplevet meget små stigninger, når det kommer til ledighedsprocenten. I løbet af juli […]

... Læs nyhed

2023-09-26

Sygedagpenge | Den store guide

Er du på sygedagpenge eller skal du måske til at modtage sygedagpenge. Så læs med her, bliv klogere på sygedagpenge, og undgå overraskelser.... Læs nyhed

2023-09-22

Hvad er en gul fagforening?

Har du undret dig over, hvad en gul fagforening er? Få svaret her, hvor vi både kigger på gule og røde fagforeninger... Læs nyhed

2023-09-18

Ansættelsesbevisloven er trådt i kraft

Den 1. juli 2023 trådte Folketingets ansættelsesbevislov i kraft. Den får både betydning for dig som arbejdstager og -giver... Læs nyhed

2023-08-29