Dagpengesats 2020
Se dagpengesatserne i Danmark 2020

Dagpengesatsen i Danmark er i 2020 19.083 kr./mdr. for fuldtidsforsikrede og 12.722 kr./mdr. for deltidsforsikrede. Se flere specifikke dagpengesatser i tabellen herunder.

Dagpengesatser 2020 Forsikrings-type Sats pr. måned
Dagpenge lønmodtagere Fuldtid 19.083
Kan du leve for 19.083 kr. (før skat) om måneden? Bibehold din løn med en lønsikring!     Se priser her!

Deltid 12.722

Dimittend fuldtid -med forsørgerpligt (82% sats) 15.648
Dimittend deltid -med forsørger-pligt (82% sats) 10.432

Dimittend fuldtid- uden forsørger-pligt (71,5% sats) 13.644
Dimittend deltid -uden forsørgerpligt (71,5% sats) 9.096
Dagpenge, selvstændige Maksimal sats 19.083

Midlertidigt ophør (82% sats) 15.648
Efterløn Fuldtid (91% sats) 17.366

Fuldtid (100% sats) 19.083

Deltid (91% sats) 11.577

Deltid (100% sats) 12.722
Ungesats (50 % sats) Fuldtid 9.542

Deltid 6.361
Dagpenge under
uddannelses-løft ved uddan-
nelse fra særlig liste i perioden 1. marts 2017 - 31. december 2019.
Fuldtid 19.083
Deltid 12.722
VEU-godtgørelse
881
G-dage: Hel dag 871

Halv dag 441

Dagpengesatsen kan afhænge af din løn

Dagpengesats 2020

De 19.083 kr. som du ser i tabellen ovenfor er den maksimale sats, og det er den sats du kan opnår, hvis du tjener mere end 23.047 kr. om måneden brutto (2020 niveau) i 12 måneder, hvis du er fuldtidsforsikret. Er du deltidsforsikret, kan du opnå den maksimale deltidssats på 12.722 kr. om måneden, hvis du har tjent mere end 15.365 kr. om måneden brutto (2020 niveau) i 12 måneder

Det kan godt være lidt svært at finde rundt i, og derfor har vi lavet en beregner nedenfor, som hurtigt og nemt giver dig svar på, hvor meget du kan få i dagpenge.

Dagpengesats 2020 efter skat

En ting er hvad dagpengesatsen er før skat, men hvad vil du egentlig få udbetalt efter skat? Dagpenge (19.083 her i 2020) er selvføgelig skattepligtige, men da vi ikke betaler det samme i skat, er det svært at sige, hvad du præcist vil få. Derudover har vi alle et personfradrag + andre fradrag, som kan variere fra person til person.

Hvis vi tager udgangspunkt i, at du betaler ca. 38% i skat og har 50.000 i fradrag om året (meget normalt for de fleste), vil en udregning af, hvad du får udbetalt efter skat med 2020-dagpengesatsen se således ud:

 • Månedligt fradrag = 50.000/12 = 4.166 kroner
 • Skattepligtigt beløb = 19.083 - 4.166 = 14.917 kroner
 • Skat = 14.917 * 0,38 = 5.668 kroner
 • Udbetalt efter skat = 19.083 - 5.668 = 13.415 kroner

I eksemplet får du altså 13.415 kroner udbetalt af dine dagpenge, når skatten og fradrag er trukket fra.

Du kan selv prøve at erstatte skatteprocenten og fragdraget med dine egne tal.

Udvikling i dagpengesatsen i forhold til den gennemsnitlige løn

Dagpengesatesen ændrer sig hver år, da den skal følge de genrelle konjukturer. Nogle mener dog, at satsen ikke følger med den genrelle lønudvikling i Danmark, og derfor har vi herunder lavet et interaktiv graf, som viser, hvordan dagpengesatsen har udviklet sig igennem årene sammenlignet med den gennemsnitlige løn i Danmark.

Dagpengesatserne på grafen er basseret på en fuldtidsforsikret, altså den maksimale sats. Den gennemsnitlige løn per måned før skat er baseret på data fra Danmarks Statetik og rapporten "Indkomst før skat for personer over 14 år".

Hold musen henover grafen for at se præcise tal for hver år.

Lønstatestik kilde: Danmarks Statestik - INDKP105: INDKOMST FØR SKAT FOR PERSONER OVER 14 ÅR EFTER OMRÅDE, ENHED, KØN, ALDER OG INDKOMSTINTERVAL

Dagpengesats udvikling

Garfen overfor medtager typisk ikke de senste års dagpengesatser, da statestik for den gennemsnitlige indkomst endnu ikke er udkommet. Herunder finder du dog en liste, hvor du kan se udvikilingen op til 2020.

 • 2020 | 19.083
 • 2019 | 18.866
 • 2018 | 18.633
 • 2017 | 18.403
 • 2016 | 18.113
 • 2015 | 17.918
 • 2014 | 17.644
 • 2013 | 17.355
 • 2012 | 17.073
 • 2011 | 16.597
 • 2010 | 16.293

Et par ord om grafen

Grafen ovenfor viser ikke den gennesnitlige indkomst før skat for det indeværende og i nogle tilfælde forrige år, da denne statestik ikke altid er tilgængelig, når vi opdaterer vores tabeller. Grafen opdateres løbende, og så snart de seneste års data er tilgængelige hos Danmarks Statestik, opdateret vi også her.

Det er oggså værd at bemærke, at den gennemsnitlige indkomst er steget 3.910 DKK fra 2010 til 2018, mens dagpengesatsen kun er steget 2.340 DKK.

Hvad bliver dagpengesatsen i 2021?

I 2019 vil dagpenge satsen for fuldtidsforsikrede lønmodtagere være: Næste års dagpengesats er desværre endnu ikke fastsat

Dagpengesatsen sættes hvert år af staten, og skal matche de pristigninger og eller inflation, der evt. er sket i det danske samfund.

FAQ - Ofte stillede spørgsmål til dagpenge og dagpengesatsen

Herunder finder du en række typiske spørgsmål, som de fleste der enten skal til at på dagpenge eller overvejer at melde sig ind i en a-kasse stiller sig selv.

Hvad er en dagpengesats?

Dagpenge / dagpengesatsen er en statslig ydelse, som du som ledig får, hvis du er medlem af en a-kasse og ikke er i job.

Dagpengesatsen ændres hvert år, så den følger den generelle konjukturer, således at du som borger burde kunne leve på dagpenge.

Hvordan får jeg dagpenge?

Dagpenge bliver udbetalt via din a-kasse. Du skal altså være ledig, jobsøgende og medlem af en a-kasse for at få ret til dagpenge.

Følgende krav skal være opfyld for at du kan blive medlem af en a-kasse

 • Du skal være ledig.
 • Du skal have dagpengeret, altså:
  • Du opfylder opholdskravet, hvilket kræver, at du har opholdt dig i Danmark (inkl. Grønland og Færøerne) eller EU/EØS (dvs. EU, Norge, Lichtenstein, Schweiz og Island) i mere end syv år
  • Du sal have været medlem af en a-kasse i mindst ét år og opfylde et indkomst- eller beskæftigelskrav, eller
  • Du har været optaget som dimittend efter en kompetencegivende uddannelse normeret til minimum 18 måneder
 • Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet(søge job, og være registeret som ledig på jobnet.dk)
 • Du skal gennemgå dine jobforslag mindst hver 7. dag.
 • Du skal kunne påtage dig et arbejde 37 timer om ugen, hvis du er fuldtidsforsikret, og 30 timer om ugen, hvis du er deltidsforsikret.

Opfylder du disse krav, er du berettiget til dagpenge, hvis du bliver ledig

Hvem udbetaler min dagpengesats?

Som beskrevet ovenfor er det a-kassen, som udbetaler dine dagpenge. Du får udbetalt dine dagpenge månedsvis den sidste bankdag i måneden.

Hvad er den maksimale dagpengesats?

Den maksimale dagpengesats er 19.083 kr. her i 2020.

Det beløb du får udbetalt afhænger dog af din løn. Du får nemlig op til 90% af din tidligere løn udbetalt, dog maksimalt 19.083 kr.

Det vil sige, at hvis du tjener 50.000 eller 35.000 om måneden, så kan du maksimalt få 19.083. Tjener du derimod 18.000 om måneden, kan du kun få 16.200, da du maksimalt kan få 90% af din normale løn.

Den maksimale dagpengesats 2020 afhænger også af, om du f.eks. er på barsel. Er du på barsel er det nemlig en speciel barselsdagpengesats, der gælder. Se hvad den er her: Barselsdagpengesats 2020

Hvorfor stiger dagpengesatsen hvert år?

Dagpengesatsen stiger hvert år, fordi den skal følge med konjukturerne. Hvis priserne i samfundet stiger, skal dagpengesatsen også gøre det, så folk på dagpenge stadig har råd til at købe de ting de har brug for.

Er der forskellige dagpengesatser?

Ja, der er faktisk mange forskellige, og den du får afhænger af din situation. Er du f.eks. netop færdiguddannet, får du en bestemt dimittendsats.

Er dagpengesatsen den samme hos alle a-kasser?

Ja, dagpengesatsen er den sammen ligegyldigt hvilken a-kasse, du er medlem af.

Hvem er den billigste a-kasse?

Selvom der er ikke er forskel på, hvad du får i dagpenge ligegyldigt, hvilken a-kasse du har, så er der alligevel forskel på, hvad de forskellige a-kasser koster i kontigent

Det er fordi, at du udover dagpenge, også får hjælp til jobsøgning, rabatter osv. hos din a-kasse, og det er der altså forskel på fra a-kasse til a-kasse. På grund af forskellen i disse ydelser og a-kassen generelle omkostningsniveau til ansatte og administration, er der forskel på hvad du betaler for de forskellige a-kasser

Hvis du allerede nu ved, at du udelukkende skal meldes ind i en a-kasse for at få dagpenge, kan det derfor godt betale sig blot at melde sig ind i den billigste a-kasse på markedet, da denne udbetaler det samme beløb som den dyreste.

Du kan på denne side, se et overblik over de billigste a-kasser på markedet lige nu.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan leve på en dagpengesats?

For nogle kan det være svært at få tingene til at hænge sammen, hvis man kun får en dagpengesats udbetalt hver måned. Det kunne f.eks. være at man har familie, med hus, to biler og mange andre ting, hvor regningerne tikker ind hver måned.

Hvis det er tilfældet hos dig, bør du overveje en lønsikring.

En lønsikring er en forsikring, som supplerer dine dagpenge, således at du den dag du mister dit arbejde, stadig vil få næsten de det samme beløb udbetalt hver måned til trods for at du er ledig.

Her på find-a-kasse-priser.dk har vi lavet et komplet lønskringsoverblik, hvor du kan se, hos hvilken a-kasse du får den billigste lønsikring samlet set.

Du kan se vores lønsikrings-overblik her

Denne side blev sidst opdateret: