bibliotekerne

Her er de bedst besøgte biblioteker i Danmark | Se hvem der gør det bedst

Nye tal fra Danmarks Statistik afslører, i hvilke kommuner borgerne bruger bibliotekerne mest. Se hvilke kommuner der formår at tiltrække borgere til deres biblioteker, og find ud af, hvad der gør dem bedre end andre.

Ny analyse: 7. august 2019
Hvert år udgiver Danmarks Statistik nye tal for fysiske besøg på de danske biblioteker. Det er med afsæt i netop disse tal, at vi har lavet denne analyse. Brug kortet nedenfor til at se, om din kommune formår at udbyde tilbud og aktiviteter, som tiltrækker borgerne, eller om du kan forvente få biblioteket for dig selv.

Ifølge vores analyse formår kommunerne på listen herunder at tiltrække flest borger til deres biblioteker. Tallet angivet udfor hver kommune er antal årlige besøg per borger.

Senere i artiklen har vi interviewet ledende medarbejdere fra en række af disse kommuner og spurgt, hvorfor de klarer sig så godt?

  1. Gribskov kommune: 23
  2. Helsingør kommune: 16
  3. Tårnby kommune: 12
  4. Bornholm kommune: 12
  5. Gladsaxe kommune: 12
  6. Odsherred kommune: 11
  7. Glostrup kommune: 10

På landsplan besøger vi i gennemsnit et bibliotek 6 gange om året, hvilket kommunerne herover ligger langt over.

I den modsatte ende af skalaen har vi kommunerne Hedensted, Lejre, Ikast-Brande, Thisted og Horsens, som alle har en besøgs-rate, der er halvt så høj som landsgennemsnittet.

Se på kortet hvor mange årlige biblioteks-besøg per borger der er i din kommune

Hvordan tiltrækker de bedst besøgte biblioteker borgerne?

Bibliotekerne i de bedste kommuner har op til 4 gange så mange årlige besøg per borger som landsgennemsnittet. Vi har spurgt en række ledende medarbejdere hos de enkelte kommuner, hvad de gør for at tiltrække borgerne.

Uderum er nøglen til flere besøg i Gladsaxe kommune

I Gladsaxe kommune har et attraktivt uderum vist sig at være et godt trækplaster til Hovedbiblioteket, hvor specielt børnefamilier bruger legepladsen, og samtidig får øjnene op for, hvad der også tilbydes inde på selve biblioteket.

Bibliotekschef i Gladsaxe kommune Jakob Guillois Lærkes fortæller at:

Vi har et særligt fokus på at tiltrække børn og familier via arrangementer og tilbud. Målet er at være lokalområdets mødested, det sted hvor man har lyst til at blive og bare lige vil være 5 minutter mere. Derudover arbejder vi med at åbne biblioteket op for omverdenen og tiltrække de borgere, der normalt ikke bruger biblioteket. Det gør vi ved at have attraktive faciliteter og i særdeleshed uderum. Vi har bl.a. bygget en stor litteraturlegeplads ved Hovedbiblioteket, der tiltrækker børnefamilier fra hele kommunen.

I Odsherred kommune tænker de lokalt

I Odsherred har ubemandede biblioteker i lokalområderne vist sig at være nøglen til at få borgerne til at bruge kommunens biblioteker. Leder af biblioteker, borgerservice og kulturhuse i Odsherred kommune Jesper Lorentz Bertelsen udtaler at:

Odsherred kommune er en stor kommune med et relativt lavt indbyggertal. For at nå ud til alle vores borgere har vi derfor valgt at fokusere lokalt med to store bemandede biblioteker og fem ubemandede biblioteker. De ubemandede biblioteker er strategisk placeret i kommunen, således at alle borgere har lokal adgang til et bibliotek, ligegyldigt om man bor i et af vores mange sommerhusområder eller i centrum af Nykøbing Sjælland.

Udover det lokale fokus, er et kontinuerligt udbud af spændende arrangementer, på både de ubemandede og det bemandede bibliotek, også en af grundene til et stort besøgstal på vores biblioteker.

I Glostrup kommune holder de længere åbent trods besparelser

I Glostrup er det hovedsageligt længere åbningstider og en central beliggenhed, som har en indflydelse på det flotte besøgstal. Bibliotekschef Frank Nørregaard har følgende kommentar til de mange besøg på Glostrup bibliotek.

Glostrup bibliotek er et bibliotek i sin egen ret, hvilket vil sige, at vi ikke deler hus med andre kommunale funktioner og kulturtilbud. Vores bibliotek har en fantastisk beliggenhed tæt ved Glostrup station, og vi er således placeret, der hvor borgerne er. Vi har som mange andre biblioteker været underlagt besparelser, men i stedet for at reducere vores åbningstider har vi faktisk øget dem ved at holde biblioteket ubemandet en del af tiden. Lange åbningstider kombineret med en god beliggenhed bidrager i høj grad til et højt besøgstal på vores bibliotek.

Vi er ikke bare en bogsamling vi er en kulturel dynamo, og vi forsøger at nå ud til borgerne via eksterne samarbejdspartnere, som f.eks. oplysningsforbund og koncertarrangører, som vælger at afholde deres arrangementer hos os fremfor andre steder i byen.

Gribskov har samlet alt under ét tag

I Gribskov kommune har de samlet en masse funktioner og kulturtilbud under samme tag, hvilket gør bibliotekerne mere synlige, da de er der, hvor borgerne er i deres hverdag.

Susse Manthey Olsen, afdelingsleder på Helsinge Bibliotek skriver blandt andet at:

Vi oplever en stor synergieffekt ved, at vi har biblioteker, kulturhuse, skoler, biograf og svømmehal sammen. Derudover er vi en turistkommune og vores turister bruger bibliotekerne rigtigt meget. Vi er meget lokalt forankret, hvilket vil sige, at vi samarbejder tæt og samskaber aktiviteter for og sammen med borgerne, f.eks. vores borgerdrevne cafeer, der tilbyder hjælp til it, ny teknologi, sprog mm. Sidst men ikke mindst har vi har et fantastisk personale, der altid udstråler glæde, energi og hjælpsomhed.

Herning kommune gør det bedst i Midtjylland

Kigger man udelukkende på Midtjylland står det hurtigt klart, at Herning kommune har de klart bedst besøgte bibliotekter. Herning har eksempelvis mere end dobbelt så mange besøg per borger på deres biblioteker sammenlignet nabokommunerne Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern.

Bibliotekschef Pernille Schaltz begrunder Hernings succes således:

Herning Kommune åbnede i 2014 et nyt lækkert og moderne hovedbibliotek i byens gågade, som er blevet et nyt centralt kultur- og mødested i Herning. Et indbydende uhøjtideligt hus, herningensernes moderne forsamlingshus med masser af plads til at man kan bruge det som man vil, til enten at læse, studere, holde møder, hænge ud med vennerne eller lege med sin unger mv. Fyldt med litteratur og medier og moderne folkeoplysning i form af flere daglige arrangementer og aktiviteter som f.eks. læseklubber, booktalks, fællessang eller foreningstorv. Stedet man mødes og er sammen, lærer, oplever og debatterer bl.a. kulturen og kulturens udtryk sammen.

Kort sagt er det nye bibliotek et bibliotek for borgerne og ikke et bibliotek der kun handler om bøger, og bibliotekets ansatte arbejder hver dag hårdt på at folde dette nye moderne bibliotek ud så det både er relevant og attraktivt for alle borgere i kommunen – altså laver de hver dag ny moderne folkeoplysning i form af f.eks. læringsaktiviteter eller kulturelle, demokratiske eller oplysende arrangementer for borgere i alle aldre. Og det er dette nye og moderne bibliotekstilbud borgerne i Herning Kommune siger ja tak til og benytter i stor stil.

Ærø, Langeland og Middelfart kommune har størst succes på Fyn

Ærø, Langeland og Middelfart kommune er de tre kommuner på Fyn, som har de bedst besøgte biblioteker. På langeland er en bogbus, der kommer ud til borgerne, et fokus på at møde borgerne i øjenhøjde og i det hele taget sørge for, at borgere (og turister) får en god oplevelse,  nogle af de vigtigste grunde til, at bibliotekerne på Langeland gør det rigtig godt, når det kommer til besøgstallene.

Biblioteksleder i Langelands kommune Anni Bagge Jensen skriver i en kommentar til denne artikel at:

Selvom vi ikke er slået sammen med andre kommunale funktioner og kulturtilbud, formår vi alligevel, med relativt få midler, at skabe mange varierede tilbud, f.eks. foredrag og koncerter. Vi har fokus på personlig betjening, som får borgerne til at føle sig velkommen og komme igen. Langeland er en turistø, og derfor har vi også stor fokus på, at lave tilbud, som turisterne har lyst til at bruge. Vi forsøger at kigge udad og laver gerne samarbejder med skoler, institutioner og andre eksterne aktører.

I Middelfart kommune er det personalets målrettede indsats for gøre bibliotekerne til kulturelle mødesteder, hvor der skabes tætte relationer til borgerne, som har haft den største indflydelse på de flotte besøgstal.

Kultur og biblioteksleder i Middelfart kommune Charlotte Pedersen har blandt andet følgende kommentar:

Den vigtigste årsag til de fine besøgstal for bibliotekerne i Middelfart kommune er, at vi har et meget dedikeret og engageret personale, der de seneste par år, har arbejdet professionelt med at levere godt værtskab og skabe gode relationer til borgere, lånere og besøgende.

Hun mener desuden, at det er bibliotekernes evne til at have varierede tilbud året rundt for alle aldre, der gør ,at borgerne i kommune vælger deres biblioteker til. Charlotte uddyber at:

For at leve op til målsætningen i Biblioteksloven, arbejder vi på at have noget for alle aldre, på forskellige måder – året rundt.

For børn/unge tilbyder vi f.eks. Sommerbogen, Readathon, Youtube-litteraturprojekter mm.

Til de voksne er der alt lige fra litteraturforedrag, læsegrupper, litteraturcaféer, debatarrangementer, koncerter med særligt udvalgte danske og internationale kunstnere, over til ekskursioner til Bogforum.

For dem midt i mellem – eller enhver alder – er der f.eks. KulturØens Comedy Club.

Sønderborg kommune har de mest populære biblioteker i Sønderjylland

I Sønderborg har de fornyligt indviet et flot nyt hovedbibliotek, som alt andet end lige har givet flere besøgende. Stadsbibliotekar Carsten Nicolaisen fra Sønderborg kommune har følgende kommentar til populariteten af deres biblioteker:

Bibliotekerne i Sønderborg Kommune har altid haft høje besøgstal, heri er der ikke noget nyt. Den 1. november 2017 indviede Sønderborg Kommune et nyt hovedbibliotek på havnefronten i Sønderborg. Der har på den baggrund været flere besøg end sædvanligt. Det nye hovedbibliotek deler adresse med to andre institutioner som er Sønderjyllands Kunstskole og Deutsche Bücherei Sonderborg. Dette genererer ligeledes dagligt flere besøg end hidtil.

I Horsens vil man være bedre i 2019

En af kommunerne nederst på listen er Horsens, hvor den gennemsnitlige borger besøger et bibliotek 3 gange på et år, hvilket svarer til halvdelen af landsgennemsnittet. Horsens har dog nye ambitioner for deres biblioteker, og de har således søsat en ny bibliotekstrategi, der i højere grad skal få borgerne til at bruge bibliotekernes tilbud.

Biblioteksleder i Horsens kommune Claus Hagstrøm Hansen fortæller blandt andet at:

Horsens kommunes biblioteker har traditionelt ligget lavt i årlige besøg pr. borger blandt andet på baggrund af byens demografiske sammensætning og et hovedbiblioteket af ældre dato, med en indretning der ikke lever op til moderne biblioteksindretning og rammer som ikke indfrier borgernes ønsker til et nutidigt folkebibliotek. Endvidere er biblioteket beliggende decentralt og afsides i kontekst til offentlig transport, bymidte, parkering og andre infrastrukturelle faktorer.

For at forbedre vores besøgtal har vi primo 2019 igangsat en ny biblioteksstrategi med fokus på et bibliotek som et urbant forsamlingshus, med længere bemandede åbningstider (7-22), moderne indretning, mere indhold og flere aktiviteter samt en styrket rolle og betydning i lokalsamfundet.

Generelt har hele bibliotekets organisation, drift og udvikling i 2019 fået et løft. Et løft, der allerede nu begynder at vise resultater i form af en akkumuleret vækst i antal besøgende på cirka 10 procent i 2019.

En konklusion

På baggrund af vores analyse og de kommentarer vi har fået igennem interviews med ledende medarbejdere hos en lang række biblioteker, tegner der sig et billede af de faktorer, som har en indvirkning på besøgtallene hos de danske biblioteker

1 . Biblioteker der vil mere end “bare bøger” tiltrækker borgere, som ellers normalt ikke ville besøge et bibliotek. Biblioteker som har en ambition om at blive en “kulturel dynamo”, som tidligere benævnt af bibliotekschef i Glostrup kommune Frank Nørregaard, oplever i højere grad, at borgerne vælger dem til, når det kommer til, hvad en søndag eftermiddag eller fredag aften skal bruges på.

2. Bibliotekernes placering og uderum har en stor betydning for, om borgerne gør brug af deres tilbud. I Odsherred og Langelands kommune har man eksempelvis stor succes med ubemandede selvbetjenings-biblioteker, hvor biblioteket kommer til borgerne i nærområdet fremfor, at borgerne skal komme til biblioteket i den nærmeste større by. I Gladsaxe har man bygget en stor litteraturlegeplads, som kan bruges døgnet rundt, og som får borgerne til også at kigge indenfor på biblioteket, når alligevel besøger legepladsen.

Derudover står det også klart, at når man placerer et bibliotek under samme tag som andre kommunale funktioner og kulturtilbud, så får man automatisk en synergieffekt, hvor biblioteket f.eks. bevirker, at andre kommunale funktioner kan holde længere åbent.  Omvendt vil borgere, som f.eks. alligevel skal en tur forbi borgerservice, også få øjnene op for de tilbud, der findes på biblioteket.

3. I kommuner med fokus på turisme indtænkes bibliotekerne i højere grad i kommunens turisme-strategi. Bibliotekerne er således vigtige brikker i kulturismen i kommunerne, og det smitter af på besøgstallene.

Datagrundlag for analyse

I tabellen er årlige biblioteksbesøg per borger per kommune angivet.

Kommune Årlige besøg per borger
Gribskov 23
Helsingør 16
Tårnby 12
Bornholm 12
Gladsaxe 12
Odsherred 11
Glostrup 10
Ærø 10
Brøndby 9
Allerød 9
Gentofte 9
Middelfart 9
Vallensbæk 9
Ballerup 9
Hørsholm 9
Langeland 9
Frederikshavn 8
Albertslund 8
Furesø 8
Sønderborg 8
Nyborg 8
Herning 8
København 8
Billund 7
Favrskov 7
Assens 7
Halsnæs 7
Hillerød 7
Roskilde 7
Aarhus 7
Herlev 7
Fredensborg 7
Faaborg-Midtfyn 7
Silkeborg 7
Vesthimmerlands 7
Mariagerfjord 7
Sorø 6
Landsgennemsnit 6
Hjørring 6
Dragør 6
Vordingborg 6
Svendborg 6
Viborg 6
Fredericia 6
Greve 6
Aalborg 6
Rudersdal 6
Odder 6
Ishøj 6
Hvidovre 6
Vejen 6
Varde 6
Struer 6
Haderslev 6
Holstebro 6
Guldborgsund 6
Skanderborg 6
Lyngby-Taarbæk 6
Frederiksberg 6
Solrød 6
Rødovre 6
Lemvig 5
Aabenraa 5
Brønderslev 5
Kolding 5
Randers 5
Kerteminde 5
Stevns 5
Ringsted 5
Køge 5
Morsø 5
Nordfyns 5
Næstved 5
Frederikssund 5
Slagelse 5
Skive 5
Egedal 5
Esbjerg 5
Høje-Taastrup 5
Holbæk 5
Kalundborg 5
Jammerbugt 5
Norddjurs 4
Lolland 4
Tønder 4
Vejle 4
Odense 4
Rebild 4
Ringkøbing-Skjern 4
Syddjurs 4
Faxe 4
Hedensted 3
Lejre 3
Ikast-Brande 3
Horsens 3
Thisted 3

Sådan er analysen foretaget

Analysen er lavet på baggrund af de seneste tal fra statistikerne BIB2B og FOLK1A fra Danmarks statistik.

På BIB2B er samtlige kommuner blevet valgt. Derudover er “Besøgstal (i 1000)” samt året 2018 blevet valgt.

Via FOLK1A er der blevet trukket folketal for 2018K4 for samtlige kommuner.

På baggrund af disse tal, har vi kunne regne antal årlige biblioteksbesøg per borger i de respektive kommuner.

Under udarbejdelse af denne artikel har vi været bevidste om, at tallene fra Danmarks statistik er behæftede med en vis usikkerhed, da mange biblioteker er integreret med andre kulturelle tilbud og funktioner, hvilket naturligt påvirker antallet af besøgende. Dette er dog stadig en fortælling om, hvordan bibliotekerne fornyer sig og hvordan de gør det, hvilket har været et centralt emne i artiklen.

Om find-a-kasse-priser.dk

Find-a-kasse-priser.dk er et medie, som rådgiver borgere i forhold til deres valg af a-kasse, fagforening og lønsikring. Hvis du f.eks. vil finde den billigste a-kasse eller bedste a-kasse, så kan vi hjælp dig med at finde præcis den, som matcher dine behov og pengepung. Vores blog er en af de mest aktive a-kasse-blogs i Danmark og vi skriver hver uge om forskellige ting indenfor a-kasse priser, ledighed, jobsøgning med mere. Vores side handlede i starten udelukkende om a-kasser, men vi har med tiden fået et bredere fokus. Idag skriver vi stadig primært om a-kasser, men også dagpengesystemet, jobskabelse og det offentlige rum generelt, deriblandt biblioteker, jobcentre etc. Det er derfor vi har udgivet denne artikel, da den er en del af det nye indholds-fokus, som vi vil forsøge at give siden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Flere populære artikler

Bedste A-kasse i 2020

Her kan du læse mere om, hvilken A-kasse der i 2020 må sige at være den bedste, hvis man altså spørger medlemmerne selv! Læs mere...


Hvem kan optages i en A-kasse og hvordan?

I denne artikel kan du læse om, hvordan du kan blive optaget i en a-kasse og hvem de forskellige a-kasser vil optage Læs mere...


Billig A-kasse

Vil du gerne vide hvem den billigste A-kasse er lige pt.? Så se vores oversigt her og få det komplette overblik! Læs mere...


A-kasse til forskellige situationer

Alt efter om du er lønmodtager, studernde eller lærlig, så er det forskelligt, hvordan du kan blive medlem af en a-kasse. Læse mere her! Læs mere...

2020 sammenligning af A-kasser

I denne artikel sammenligner vi de A-kasser som pt. er på marked. Hvem er bedst, hvem er billigst og hvem er størst? Læs mere...


Hvad er en a-kasse?

Er du i tvivl om hvad en a-kasse egentlig er? Så læs med her, hvor vi giver dig en kort og simpel forklaring. Læs mere...


A-kasse og dagpenge | En begynder guide

I denne korte artikel forklarer vi på en nem og forståelig måde hvordan du kan få dagpenge igennem din a-kasse, og hvad du skal være opmærksom på i forhold til prisen. Læs mere...


Lønsikring priser

Overvejer du at tegne en lønsikring, så bør du bruge vores værktøj, der hjælper dig med at finde den billigste og bedste lønsikring til dit lønniveau.Læs mere...

Nyheder

Danmarks billigste fagforening | Her er den billigste fagforening i 2020!

Leder du efter den billigste fagforening på markedet lige nu? Så læs med her, hvor vi kårer Danmarks billigste fagforening [year]... Læs nyhed

2020-06-29

Sådan vælger du en ny a-kasse, der er perfekt til dig

I denne artikel kigger vi på, hvad du skal være opmærksom på, når du leder efter og evt. vælger en ny a-kasse. Læs med og bliv klogere!... Læs nyhed

2020-05-13

Hvor meget får man i dagpenge?

Se hvor meget man får i dagpenge i Danmark i [year]. Se hvor meget du får udbetalt efter skat og læs mere om dagpenge og gældende regler.... Læs nyhed

2020-03-30

Sådan skal du som ledig forholde dig under Corona-krisen

Der har været stor fokus på ansatte i de danske virksomheder og offentlige institutioner, men det er først fornyligt, at regeringen har i tale sat, hvordan de ledige skal forholde sig.... Læs nyhed

2020-05-26

Corona virus og dagpenge / a-kasse

Corona virussen er desværre over os, og det betyder nedlukning af Danmark.Nedlukningen af Danmark rammer specielt virksomhederne hård, som ikke får de kunder de plejer samt har.... Læs nyhed

2020-05-26

Fagforening for studerende

I denne artikel kigger vi på fagforeninger for studerende. Vi ser på hvor du kan melde dig ind og hvilke fordele du som studerede kan forvente.... Læs nyhed

2020-03-11