Dagpengeret

Dagpengeret | Sådan får du ret til dagpenge 2021

Indhold
Spar op til 7.200 kr.
om året på a-kasse og fagforening
Vælg din nuværende a-kasse
Vi er reklamefinansieret. Denne side indeholder derfor annoncør-links - læs mere

Dagpengesystemet er et system, der sikrer, at ledige får udbetalt penge i løbet af den periode, hvor de er ledige. Du kan søge om at modtage dagpenge, hvis du opfylder kriterierne for at være dagpengeberettiget.

Det betyder, at du skal

 • Være ledig
 • Være medlem af en a-kasse
 • Have dagpengeret
 • Stå til rådighed for arbejdsmarkedet
 • Tjekke jobforslag på Jobnet.dk mindst hver syvende dag
 • Kunne påtage dig arbejde med én dags varsel, 37 timer om ugen, når du er fuldtidsforsikret og 30 timer om ugen, når du er deltidsforsikret.

Videoen nedenfor som er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering giver en god forklaring på reglerne omkring din ret til dagpenge. Se den og læs evt. videre efterfølgende for at få tingene uddybet.

Hvordan optjener jeg ret til dagpenge?

I henhold til listen ovenfor er din ret til dagpenge både styret af din tilknytning til systemet, men også af, at du selv gør noget aktivt for at gøre dig fortjent til dagpengene.

Retten til at få dagpenge afhænger af, om det er første gang, du er blevet ledig, eller du har været ledig før og fået dagpenge. For begge tilfælde gælder det dog, at du skal have været medlem af en a-kasse i mindst ét år, inden du kan modtage dagpenge, og at du har opholdt dig i Danmark/EU i en given periode – som følge af opholdskravet.

Første gang, du er blevet ledig, har du ret til dagpenge i 3.848 timer i løbet af de næste 36 måneder. Tallet på 3.848 er lig med 24 måneders fuldtidsarbejde på 37 timer om ugen. Det betyder, at du samlet set kan være på dagpenge i 36 måneder (referenceperioden), men du effektivt set ikke kan modtage flere dagpenge end i op til 24 måneder, hvis du er fuldtidsforsikret.

Har du været langtidssygemeldt eller haft en mindre lønindkomst i løbet af de første 24 måneder, gør det, at du kan forlænge den samlede periode i op til 36 måneder. Det går alt sammen på, hvor mange timer du har brugt af dit samlede antal dagpengetimer. Se det hele som ét stort klippekort, hvor du har 3.848 klip på, som svarer til dine timer.

Har du været ledig før og fået dagpenge, gælder der nogle bestemte krav, som du skal opfylde:

Indkomstkrav

Indkomstkravet blev indført i dagpengereformen fra 2016. Den lader dig optjene retten til dagpenge baseret på din lønindkomst. Det er kun lønindkomst, du har haft, mens du har været medlem af a-kassen, der bliver medregnet i indkomstkravet. Det er et gennemsnit af dine bedste 12 måneder med løn ud af de sidste 24 måneder, du har været i arbejde. Læs mere længere nede på siden.

Opholdskravet

For at få ret til dagpenge og optjene dagpenge, som du kan få udbetalt i Danmark, skal du have opholdt dig i Danmark/EU i mindst syv af de seneste 12 år. Opholdskravet skal opfyldes både første gang, du har ret til dagpenge, og efterfølgende hver gang du skal have en ny dagpengeret.

Melder du dig ledig efter december 2019, og har du tidligere ikke være ledig, skal du have opholdt dig i Danmark eller et andet EU/EØS-land i minimum fem år for at få ret til dagpenge. Fra 2021 ændres det, således at du skal have været i Danmark/EU i mindst syv af de seneste 12 år. Reglerne for opholdskravet trådte i kraft d. 1. januar 2019.

Fik du din dagpengeret før 1. januar 2019, skal du først opfylde opholdskravet, når din nuværende dagpengeret udløber, eller du har optjent en ny ret til dagpenge.

Du kan læse mere om indkomstkravet og opholdskravet, når du skal optjene retten til dagpenge, her.

Hvor meget kan jeg få i dagpenge?

Før du kan få udbetalt dagpenge, skal du først kende nogle bestemte tal:

 • Hvad er din personlige dagpengesats før skat?
 • Hvor høj er din kommuneskat?
 • Hvilke fradrag har du?

Din a-kasse beregner som oftest din dagpengesats før skat. Det gør de ud fra dine personlige økonomiske forhold, fordi deres beregning af dagpengesatsen i 2016 blev gjort afhængig af ens seneste indkomst og løn. De vurderer satsen ud fra din indkomst de seneste 24 måneder, før du blev ledig. I udregningen tager de ud fra de 24 måneder, de 12 måneder hvor du har haft højest indkomst i. Dernæst beregnes en gennemsnitlig indkomst. Den gøres til grundlag for din dagpengesats i forhold til forsikringen hos din a-kasse.

Din dagpengesats baseres på, hvilken type af forsikring du har hos din a-kasse.

Her ser du de fire forskellige typer af forsikring, du kan få hos a-kassen:

 • Fuldtidsforsikring
 • Deltidsforsikring
 • Dimittendforsikring
 • Unge under 25 år, forsikring.

Nedenstående satser gælder fra 2021:

 • Fuldtidsforsikret: 19.322 kr.
 • Deltidsforsikret: 12.881 kr.
 • Dimittend sats for nyuddannede fuldtidsforsikret og forsøger: 15.844 kr.
 • Dimittend sats for nyuddannede fuldtidsforsikret og ikke forsøger: 13.815 kr.
 • Dimittend sats for nyuddannede deltidsforsikret og forsøger: 10.562 kr.
 • Dimittend sats for nyuddannede deltidsforsikret og ikke forsøger: 9.210 kr.

Personer under 25 år får følgende dagpengesats:

 • Unge under 25 år uden dimittend uddannelse og efter seks måneders dagpengeudbetaling, fuldtidsforsikret: 9.661 kr.
 • Unge under 25 år uden dimittend uddannelse og efter seks måneders dagpengeudbetaling, deltidsforsikret: 6.441 kr.

Du skal således som fultidsforsikret medlem af a-kassen i 2021 have et beløb, der svarer til mindst 23.336 kr. inklusiv 8% i arbejdsmarkedsbidrag, før du er berettiget til at få udbetalt den maksimale sats på 19.322 kr om måneden.

Vi har herunder lavet en dagpengeberegner, som du kan bruge til at regne ud, hvor meget du kan få i dagpenge:

Hvor meget får du reelt udbetalt i dagpenge?

Lad os se på, hvad du helt præcis får ind på kontoen, hvis du er fuldtidsforsikret.

Hvis vi tager udgangspunkt i, at du betaler ca. 38% i skat og har 50.000 i fradrag om året (meget normalt for de fleste), vil en udregning af, hvad du får udbetalt efter skat med 2021-dagpengesatsen se således ud:

 • Månedligt fradrag = 50.000/12 = 4.166 kroner
 • Skattepligtigt beløb = 19.322 - 4.166 = 15.156 kroner
 • Skat = 15.156 * 0,38 = 5.759 kroner
 • Udbetalt efter skat = 19.322 - 5.759 = 13.563 kroner

I eksemplet får du altså 13.563 kroner udbetalt af dine dagpenge, når skatten og fradrag er trukket fra.

Du kan selv prøve at erstatte skatteprocenten og fragdraget med dine egne tal.

Hvad gør jeg hvis jeg mister min ret til dagpenge?

Vær opmærksom på, at du har udfyldt og oplyst alt det, som a-kassen og jobcenteret beder dig om at udfylde. I værste konsekvens kan dine dagpengeudbetaling blive forsinket eller spærret for, så du i den sidste ende mister retten til dagpenge. Bliver du forsinket i at udfylde dit dagpengekort, har du i udgangspunktet fortsat en måned og 10 dage til at udfylde dit dagpengekort fra den sidste hverdag i den pågældende måned.

A-kassen kan vælge at udbetale dagpengene til dig. Det kan være små praktiske ting, som du har overset, for eksempel hvis du har givet dem oplysninger, som du ikke kan bevise eller ikke har bevist endnu. Du har måske oplyst, at du modtager en anden indkomst ved siden af dine dagpenge, men har ikke givet dem dokumentation.

Der kan også ligge gamle beskeder, som du ikke har besvaret i din indbakke, der kan være vigtige for a-kassen at vide om dig. Det kan også være, du ikke har været til et bestemt møde hos dem eller mangler at indlevere noget dokumentation for vigtige forhold, der har noget med din ret til dagpenge at gøre.

Mister du fuldstændig retten til dagpenge, får du at vide af a-kassen, hvornår du står til at miste retten til dagpenge. Brevet vil også forklare og give dig et overblik over, hvor mange timer du har arbejdet inden for de sidste to år og inden for den givne referenceperiode på tre år.

Det er særligt vigtigt, at du kontakter a-kassen, hvis du lige pludselig står til at miste retten til dagpenge. De kan oplyse dig om din nuværende situation, og hvad du skal udfylde eller oplyse for igen at optjene din dagpenge. Du kan også vælge at gå på kontanthjælp.

Det afhænger meget af dine personlige forhold, om du kan få udbetalt kontanthjælp. Er du f.eks. gift, har du børn under 18 år, eller har du/din ægtefælle en formue i for eksempel værdipapirer eller anden friværdi. Alt, hvad du har af anden indtægt, vil gøre det svært for dig at få udbetalt kontanthjælp.

Hvordan forlænger jeg min ret til dagpenge?

Er din ret til dagpenge udløbet, kan det være sket, at du har fået udbetalt alle de 3.848 timer, som der er til rådighed i din dagpengeperiode.

Du har mulighed for at forlænge din dagpengeperiode. Det kan du kun gøre, hvis du har arbejdet timer nok i løbet af din referenceperiode, der gør dig berettiget til at forlænge din ret til dagpenge. Du kan derimod ikke bruge ferie med egen optjent ferie for at få forlænget din dagpengeperiode.

Din dagpengeperiode kan højst blive forlænget med 1.924 timer, hvis du er fuldtidsforsikret, eller med 1560 timer, hvis du er deltidsforsikret inden for en given periode på 18 måneder.

Dine arbejdstimer tæller dobbelt, når du skal forlænge dine dagpenge. Det betyder, at en arbejdstime kan forlænge dagpengeperioden med to timer. Er du fuldtidsforsikret, skal du have arbejdet 962 timer for at få en den maksimale forlængelse på 1.924 timer.

Forlænger du dine dagpenge, vil der komme en ny udløbsdato og en ny referenceperiode, som dine dagpenge svarer til. Hvis du har haft 120 arbejdstimer indenfor din nuværende dagpengeperiode, kan du forlænge din ret til dagpenge med 240 timer. Timerne skal bruges indenfor de næstkommende tre måneder.

Det er vigtigt at høre din a-kasse, hvordan du helt konkret forlænger din dagpengeperiode, da det ofte er meget individuelt – det kommer helt an på, hvilket slags arbejde du har haft; om det f.eks. er freelancearbejde eller fastlønnet arbejde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Flere populære artikler

Bedste A-kasse i 2021

Her kan du læse mere om, hvilken A-kasse der i 2021 må sige at være den bedste, hvis man altså spørger medlemmerne selv! Læs mere...


Hvem kan optages i en A-kasse og hvordan?

I denne artikel kan du læse om, hvordan du kan blive optaget i en a-kasse og hvem de forskellige a-kasser vil optage Læs mere...


Billig A-kasse

Vil du gerne vide hvem den billigste A-kasse er lige pt.? Så se vores oversigt her og få det komplette overblik! Læs mere...


A-kasse til forskellige situationer

Alt efter om du er lønmodtager, studernde eller lærlig, så er det forskelligt, hvordan du kan blive medlem af en a-kasse. Læse mere her! Læs mere...

2021 sammenligning af A-kasser

I denne artikel sammenligner vi de A-kasser som pt. er på marked. Hvem er bedst, hvem er billigst og hvem er størst? Læs mere...


Hvad er en a-kasse?

Er du i tvivl om hvad en a-kasse egentlig er? Så læs med her, hvor vi giver dig en kort og simpel forklaring. Læs mere...


A-kasse og dagpenge | En begynder guide

I denne korte artikel forklarer vi på en nem og forståelig måde hvordan du kan få dagpenge igennem din a-kasse, og hvad du skal være opmærksom på i forhold til prisen. Læs mere...


Lønsikring priser

Overvejer du at tegne en lønsikring, så bør du bruge vores værktøj, der hjælper dig med at finde den billigste og bedste lønsikring til dit lønniveau.Læs mere...

Nyheder

Fagforeningerne og de dyre adresser

Danske fagforeninger har smag for lækre hovedkontorer. I denne artikel kigge vi på fagforeningerne med de mest prominente adresser.... Læs nyhed

2021-08-25

Her er Danmarks dyreste A-kasse

Hvem er den dyreste a-kasse lige nu? Det ser vi på i denne artikel, hvor vi også kigger på, hvorfor nogle a-kasser er dyrere end andre.... Læs nyhed

2021-06-14

Dagpengeperiode | hvor lang tid kan jeg få dagpenge?

Hvor længe kan du få dagpenge fra din a-kasse? Hvornår kan din dagpengeperiode forlænges, og hvad skal der til? Vi giver dig svaret!... Læs nyhed

2021-05-17

A-kasse og fagforening

Vi skal i denne artikel kigge på a-kasse og fagforening. Vi skal f.eks. se, hvor du kan få a-kasse og fagforening samlet samme sted.... Læs nyhed

2021-02-18

Dimittendsats 2021

I denne artikel kan du se hvad Dimittendsatsen [year] er, og hvad du som dimittend skal være opmærksom på, når du er færdig på studiet... Læs nyhed

2021-02-17

IDA a-kasse

I denne artikel skal vi se på, hvilke muligheder du har, hvis du er medlem af IDA og gerne vil have en god a-kasse også.... Læs nyhed

2020-11-05