Udmeldelse af a-kasse

Udmeldelse af a-kasse | Sådan melder du dig ud af din a-kasse

Indhold
Spar op til 7.200 kr.
om året på a-kasse og fagforening
Vælg din nuværende a-kasse
Vi er reklamefinansieret. Denne side indeholder derfor annoncør-links - læs mere

Når man skal melde sig ud af sin a-kasse, skal man altid lede efter a-kassens udmeldelsesinformationer. De bedste a-kasser har det skrevet tydeligt på deres hjemmeside. Det er dog ikke alle, som gør det nemt for en at udmelde sig, men alle a-kasser følger generelt den samme procedure. Du skal udmelde dig skriftligt ved at henvende dig til din a-kasse enten via e-mail eller igennem deres elektroniske meddelelsessystem, som f.eks. “din profil” under “din a-kasse”.  Det er vigtigt at understege, at hvis vil melde dig ud, fordi du ønsker at skifte til en anden a-kasse, så skal du IKKE skrive direkte til din nuværende a-kasse og melde dig ud – mere om det nedenfor!

Når du udmelder dig, gælder det for udløbet af en måned og du har en måneds varsel. Det vil sige, at hvis du f.eks. melder dig ud den 15. april, så gælder udmeldelsen først fra 30. april og med en måneds varsel, så skal du betale kontingent indtil 31. maj og er først udmeldt fra den 1. juni. Du kan altid dobbelttjekke under a-kassens vedtægter, som du altid kan finde ved at putte ”vedtægter” i søgefeltet på a-kassens hjemmeside.

De fleste a-kasser har andre alternativer til udmeldelse. F.eks. hvis du ønsker at udmelde dig fordi du ikke har flere dagpenge, kan du søge om ikke at betale kontingent men stadig være medlem, hvis du ikke er på SU eller får støtte fra andre instanser. Men du skal være opmærksom på, at du ikke kan spare op til en ny dagpengeperiode, hvis du er fritaget for at betale kontingent. Man kan også blive senior medlem i de fleste a-kasser, hvis man har nået pensionsalderen, men stadig ønsker at drage nytte af de fordele der er ved at være medlem af en a-kasse. Som seniormedlem  kan du få nedsat kontingent. Du er dog ikke berettiget til dagpenge som seniormedlem, da du modtager pension eller efterløn.

Hvordan melder du dig ud hvis du skifter til en ny a-kasse

Der findes ikke en opigelsesperiode, når det gælder a-kasser, og derfor kan du frit skifte fra en a-kasse fra en anden. Hvis du ønsker at forlade en a-kasse er det faktisk også klar den nemmeste måde atr gøre det på, ved at skifte en en ny – så klarer den nye a-kasse nemlig flytningen for dig.

Der er stor forskel på a-kasse priser, og derfor kan du herunder teste, hvor meget du kan spare ved at skifte til din nuværende a-kasse til en anden.

Når du flytter fra en a-kasse til en anden, hører dette ind under ”A-kasse lovgivning for overflytning”. Der er i Danmark frihed til at være i den a-kasse du ønsker, uanset virksomhed og branche, er man ikke tvungent til at være i en bestemt a-kasse. Der kan dog være visse situationer hvor du skal skifte a-kasse. F.eks. hvis du får lønarbejde udenfor den nuværende a-kasses faglige område. I dette tilfælde skal du skifte til en a-kasse som omfatter dit nye arbejdes faglige område eller til en tværfaglige a-kasse. Hvis du begynder at drive selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, skal du også overflytte til en a-kasse, der optager selvstændige erhvervsdrivende. En anden omstændighed kan være at du er ledig, så kan du overflyttes til en tværfaglig a-kasse, eller i visse tilfælde kan du vælge at blive overflyttet til en faglig afgrænset a-kasse.

Du skal ansøge om overflytning i den a-kasse du ønsker at blive overflyttet til. Indmeldelsen sker online ved at udfylde en formular på din nye a-kasses hjemmeside. Du skal ikke udmelde dig i den a-kasse du er medlem af nu, hvis det drejer sig om en overflyttelse, men i stedet søge om optagelse i en anden a-kasse, så du ikke risikerer og miste dine optjente rettigheder eller kommer til at betale kontingent to steder.

Hvordan melder du dig ud hvis du ikke ønsker en ny a-kasse

De fleste a-kassers hjemmesider har en udmeldelsesbeskrivelse. Men du skal udmelde dig skriftligt via det elektroniske system eller skriftligt via en e-mail. Hvis de ikke har en beskrivelse af udmeldelse, så er det generelt en god ide at kontakte a-kassen og få en beskrivelse af proceduren. F.eks. ønsker Dansk Metal at man kontakter dem mundtligt og kommer ind til en samtale. Hvis man f.eks. er medlem af forsikringer og visse aftaler igennem sin a-kasse, så er der også flere ting at tage hensyn til. De fleste a-kasser har en udmeldelses frist som løber til udgangen af en måned med en måneds varsel.

Du kan læse mere om, hvordan du helt konkret melder dig ud af de enkelte a-kasser herunder:

Hvad er følgerne ved at melde sig ud af a-kassen?

Hvis man ikke længere ønsker at være medlem af en a-kasse og derfor melder sig ud, så skal man være opmærksom på følgende konsekvenser ved at melde sig ud.

  • At man ikke modtager dagpenge under ledighed indtil man igen er medlem af en a-kasse og har været det i mindst 1 år og igen har haft et års arbejde med en indtægt på mindst 233.376 kr. (2019). Du kan maksimalt medregne 19.448 kr. (2019) per. måned.
  • At man ikke kan holde ferie med opsparede feriedagpenge.
  • At man ikke kan gå på efterløn, selv om man har betalt for at være med i ordningen.

Samtidig mister man de medlemsfordele man har ved at være medlem af ens a-kasse, som f.eks. billigere forsikringer, og man skal have det med i sin beslutning, at man måske skal hen og lægge alle sine forsikringer om, hvis man har tegnet forsikring igennem ens a-kasse.

Findes der alternativer til udmeldelse?

Hvis man f.eks. har opbrugt sine dagpenge og ikke er berettiget til at modtage andre ydelser så som kontanthjælp eller SU, så kan man i de fleste a-kasser enten søge om kontingentnedsættelse eller fritagelse for kontingent. Du kan f.eks. vælge at gå fra en fuldforsikret a-kasse til deltidsforsikring, så du stadig sparer op til dagpenge på deltid. Hvis man bliver berettiget til kontingentfritagelse, så sparer man ikke op til en ny dagpengeperiode før man begynder at betale kontingent igen.

Hvis man er indenfor 5 år til efterløn, så kan man i flere a-kasser få et seniorjob indtil man kan gå på efterløn, og i stedet for at melde sig ud når man går på pension, kan man blive seniormedlem i mange a-kasser og fortsætte med f.eks. at have billige forsikringer mm. Men man er ikke berettiget til dagpenge, da man nu modtager pension.

Hvornår giver det mening at melde sig ud af a-kassen?

Hvis du skal på en længere rejse til udlandet, hvor det ikke er muligt at få dagpenge. Hvis du f.eks. søger arbejde inden for et EU-/EØS-land eller Schweiz, skal du ikke længere være medlem af en dansk a-kasse men være medlem af en arbejdsforsikring i det land du nu arbejder i. Indenfor EU og EØS-lande og Schweiz kan du stadig overføre din anciennitet fra Danmark, som du har optjent i en dansk a-kasse. Du skal selv sørge for at blive optaget til en arbejdsforsikring i dit nye bopælsland. Du har også mulighed for at overflytte den anciennitet du optjener tilbage til din danske a-kasse når du flytter hjem

Hvis du arbejder udenfor Europa, kan du forblive medlem af din danske a-kasse under arbejdet i udlandet. Herved beholder du din anciennitet mens du arbejder i udlandet og du kan medregne arbejdet i udlandet til genoptjening af ny dagpengeret, når du vender hjem. Men ved længere ophold uden for Europa skal du være opmærksom på at du kan miste dine danske sociale rettigheder så som f.eks. arbejdsløshedsdagpenge, folkepension, børnefamilieydelser, hvis man har opholdt sig i Danmark i mindre end 7 år ud af de sidste 8 år. Og er derfor kun berettiget til kontanthjælp hvis du vender hjem. Her vil det ikke give mening at blive ved med at betale kontingent til en dansk a-kasse.

Det er ikke alle a-kasser som dækker dig hvis du er selvstændig. Her skal du enten melde dig ind i en a-kasse under din faglighed som dækker selvstændige eller i en tværfaglig a-kasse som dækker selvstændige, eller melde dig ud, hvis du kun kan få dagpenge, hvis du opløser samtlige CVR.

Hvis man er træt af det danske dagpengesystem, så kan det at tegne en lønsikring i stedet for at betale til en a-kasse være løsningen. Man kan både have en a-kasse og være dækket af en supplerende lønsikring, men man kan også tegne en lønsikring direkte med ens forsikring eller a-kasse. En lønsikring dækker op til 90% af ens løn, man får udbetaling fra 1. dag man er ledig, man får dækket lønninger op til 91.000kr. om måneden, hele den månedlige betaling til lønforsikring kan trækkes fra i skat og man slipper for hele dagpengesystemet med at skulle være i en a-kasse og være tilmeldt et jobcenter, hvis man bliver fyret. Du kan læse mere om denne løsning her: Lønsikring uden a-kasse

Et eksempel på hvordan lønsikring virker, er en lønsikring hos Frie. Her kan du for 545kr. om måneden være dækket 90% af din løn, det vil sige, at hvis du tjener 35.000 kr. om måneden, så får du stadig 28.000 udbetalt hvis du er ledig.

Du vil fra udgangen af den måned du når din pensionsalder, ikke længere være berettiget til dagpenge. Så fra du når din pensionsalder, er der ingen økonomiske fordele ved at forblive et medlem af din a-kasse. Men pga. Af en højesteretssag I 2015, har man siden 2017 indført muligheden for et særligt seniormedlemskab I de fleste a-kasser. Senior medlemskab er meget billigere, fordi det ikke giver ret til dagpenge, men mange kan få glæde af et seniormedlemskab, I det man har ret til at bruge alle andre services/ydelser, som a-kassen tilbyder sine medlemmer.

En af de forskelle der er på en faglig a-kasse og en tværfaglig a-kasse, er at en faglig a-kasse dækker et bestemt fagligt område, og kan hjælpe sine medlemmer ved at have en særlig faglig viden, og derved støtte deres medlemmer. Mange gange samarbejder disse a-kasser også med bestemte fagforeninger eller fagforbund. En tværfaglig a-kasse spænder i modsætning hertil bredt og kræver ikke af deres medlemmer, at de arbejder indenfor et bestemt fagområde. De har lønmodtager og selvstændige fra alle faggrupper. Så hvis man er i en a-kasse som dækker et bestemt fagområde, og man derefter skifter fagområde pga. nyt arbejde, så kan vælge at melde sig ud af sin a-kasse eller melde sig ind i en tværfaglig a-kasse, eller at tegne en lønforsikring i stedet for at være medlem af en a-kasse.

Hvis man vælger ikke at være medlem af en a-kasse eller I stedet for en a-kasse, at tegne en lønsikring, så kan man stadig være medlem af en fagforening. En a-kasse er ens økonomiske sikring I tilfælde af ledighed, mens en fagforening dækker ens faglighed ved at støtte en på det juridiske og lovmæssige område, de forhandler f.eks. overenskomst og fører sager for deres medlem. Der kan være fordele i at være under en overenskomst og have en fagforening I ryggen, I tilfælde af at ens arbejdsgiver overtræder overenskomsten. Så selv om a-kasser ofte samarbejder med en eller flere fagforeninger/fagforbund, så er det ikke nødvendigt at være medlem af begge. Man kan selv vælge om man ønsker at være dækket økonomisk eller juridisk eller begge.

Det er altid vigtigt at forstå sine rettigheder. Hvorfor man skal eller ikke skal være medlem af en a-kasse/ tegne en lønsikring eller være i en fagforening. Man kan altid tage tid til at læse ens a-kasses hjemmeside igennem og forstå ens rettigheder, eller man kan tage en snak med ens a-kasse. Men de fleste a-kassers vedtægter ligner hinanden og de skal følge de samme regler. Nogle a-kasser kan tilbyde supplerende lønsikring, og variere lidt i hvor meget de dækker ens løn.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Flere populære artikler

Bedste A-kasse i 2021

Her kan du læse mere om, hvilken A-kasse der i 2021 må sige at være den bedste, hvis man altså spørger medlemmerne selv! Læs mere...


Hvem kan optages i en A-kasse og hvordan?

I denne artikel kan du læse om, hvordan du kan blive optaget i en a-kasse og hvem de forskellige a-kasser vil optage Læs mere...


Billig A-kasse

Vil du gerne vide hvem den billigste A-kasse er lige pt.? Så se vores oversigt her og få det komplette overblik! Læs mere...


A-kasse til forskellige situationer

Alt efter om du er lønmodtager, studernde eller lærlig, så er det forskelligt, hvordan du kan blive medlem af en a-kasse. Læse mere her! Læs mere...

2021 sammenligning af A-kasser

I denne artikel sammenligner vi de A-kasser som pt. er på marked. Hvem er bedst, hvem er billigst og hvem er størst? Læs mere...


Hvad er en a-kasse?

Er du i tvivl om hvad en a-kasse egentlig er? Så læs med her, hvor vi giver dig en kort og simpel forklaring. Læs mere...


A-kasse og dagpenge | En begynder guide

I denne korte artikel forklarer vi på en nem og forståelig måde hvordan du kan få dagpenge igennem din a-kasse, og hvad du skal være opmærksom på i forhold til prisen. Læs mere...


Lønsikring priser

Overvejer du at tegne en lønsikring, så bør du bruge vores værktøj, der hjælper dig med at finde den billigste og bedste lønsikring til dit lønniveau.Læs mere...

Nyheder

Fagforeningerne og de dyre adresser

Danske fagforeninger har smag for lækre hovedkontorer. I denne artikel kigge vi på fagforeningerne med de mest prominente adresser.... Læs nyhed

2021-08-25

Her er Danmarks dyreste A-kasse

Hvem er den dyreste a-kasse lige nu? Det ser vi på i denne artikel, hvor vi også kigger på, hvorfor nogle a-kasser er dyrere end andre.... Læs nyhed

2021-06-14

Dagpengeperiode | hvor lang tid kan jeg få dagpenge?

Hvor længe kan du få dagpenge fra din a-kasse? Hvornår kan din dagpengeperiode forlænges, og hvad skal der til? Vi giver dig svaret!... Læs nyhed

2021-05-17

A-kasse og fagforening

Vi skal i denne artikel kigge på a-kasse og fagforening. Vi skal f.eks. se, hvor du kan få a-kasse og fagforening samlet samme sted.... Læs nyhed

2021-02-18

Dimittendsats 2021

I denne artikel kan du se hvad Dimittendsatsen [year] er, og hvad du som dimittend skal være opmærksom på, når du er færdig på studiet... Læs nyhed

2021-02-17

IDA a-kasse

I denne artikel skal vi se på, hvilke muligheder du har, hvis du er medlem af IDA og gerne vil have en god a-kasse også.... Læs nyhed

2020-11-05