Hvad er en fagforening?

Hvad er en fagforening?

Vi er reklamefinansieret. Denne side indeholder derfor annoncør-links - læs mere

En fagforening er et fællesskab af arbejdstagere. Som arbejdstager betaler man løbende ind til dette fællesskab, og pengene bruges til at varetage medlemmernes interesser.

Dette gør fagforeningerne på en række måder, hovedsageligt ved;

  • Arbejde for bedre løn- og arbejdsforhold for medlemmerne. Dette gøres ved at forhandle overenskomster mellem arbejdstager og arbejdsgiver. En overenskomst er en aftale, der sikrer visse forhold som lønvilkår (mindsteløn, anciennitet, mm.), ferier, arbejdstider, pension, muligheder og rettigheder for efteruddannelse og meget andet.
  • Individuel hjælp. Som medlem af en fagforening kan du også bede om personlig assistance. Gennem dit medlemskab betaler du også for, at fagforeningen rådgiver dig omkring din arbejdssituation, opklarer tvivlsspørgsmål, mægler mellem dig og din arbejdsgiver, hvis der skulle være problemer og i sidste ende assisterer dig med juridisk bistand om nødvendigt – det vil bl.a. sige, at fagforeningen stiller en advokat til rådighed, der fører en eventuel retssag for dig. For mange, der kommer ud for at skulle bruge juridisk bistand, er udgiften til medlemskontingentet en brøkdel af, hvad en selvbetalt advokat ville koste.
  • Lobbyarbejde for bedre politiske forhold. Fagforeningerne forsøger at påvirke det politiske landskab for at opnå mere favorable forhold for sine medlemmer. Forskellige fagforeningers medlemmer har forskellige interesser, hvilket kan være en god grund til at vælge en fagforening, der varetager interesser for netop dit arbejdsfelt specifikt – mere om dette senere.
  • Navigering ift. efteruddannelse og karrierevalg; mere herom senere.

Hvad kan en fagforening gøre for dig?

Fagforeningen er kort sagt din forsikring, når eller hvis noget går galt. Uanset hvad der sker på din arbejdsplads mellem dig og din arbejdsgiver, så har du et stærkt bagland, der står på din side. Man behøver altså ikke at tumle med tvivlsspørgsmål, når noget har en mislyd eller lader til at kunne udvikle sig til et problem. Med en fagforening i ryggen, så ved man, hvor man kan henvende sig for fortrolig sparring om et hvilket som helst jobrelateret spørgsmål.

Dette giver dig mulighed for at agere ordentligt i tilspidsede situationer. Du behøver ikke selv tage aktion, der kan risikere at have utilsigtede konsekvenser for dit indtægtsgrundlag. Du booker blot en tid til en samtale hos din fagforening og venter med at lufte spørgsmålene og frustrationen indtil da; forlad derfor ikke arbejdspladsen pludseligt, sig ikke op i vrede, påberåb dig ikke rettigheder, henvis ikke til lovgivning og lad generelt være med at sige noget, du ikke er sikker på. Lad fagforeningen stå for dén del.

Fordelene ved at være i en fagforening

Fordelene ved at være i en fagforening

Som individ har man som regel meget lidt indflydelse, men gennem en fagforening har man hele faggruppens tyngde bag sig; man står altså stærkere over for omverdenen.

Grunden til at netop fagforeningsfællesskabet er vigtigt er, at selvom man på en arbejdsplads har et arbejdsfællesskab med sine kolleger (og dermed fælles interesser langt hen ad vejen), så hverken kan eller bør man kunne regne med hjælp derfra i tilspidsede situationer. Ens kolleger har simpelthen for meget at miste. Fagforeningen derimod har ikke noget på spil; de lever af at hjælpe sine medlemmer, så de risikerer ikke noget ved at sætte sig op imod arbejdspladsen. Du kan altså regne med 100 % støtte fra fagforeningen.

Derudover får du som regel mange andre fordele ved at være medlem af en fagforening. Spørg din (eller din kommende) fagforening hvilke fordele, du får, ved at være medlem. Det kan være rabatter på forsikringer, hjælp til transport- og rejseudgifter, billige ferielejemål og alt muligt andet.

Hvad koster en fagforening?

Prisen på fagforening varierer meget, alt efter hvilke behov du har og om du evt. ønsker en fagforening der forhandler overenskomst for din faggruppe(mere om der senere). Ligegyldigt hvad, så har vi herunder fundet priser på en lang rækker fagforeninger på det danske marked.

Du kan bruge tabellen til at få en fornemmelse af, hvad en fagforening koster og måske læse mere hos de enkelte udbydere. Det kan være at du allerede nu kan finde dig en favorit.

Fagforening Pris Pris inkl.
a-kasse
Score
Det Faglige Hus a-kasse 69 kr.per md. 556 kr.per md. 4.3/5på Trustpilot LÆS MERE
Frie a-kasse 69 kr.per md. 567 kr.per md. 4.6/5på Trustpilot LÆS MERE
Ase a-kasse 71 kr.per md. 585 kr.per md. 4.3/5på Trustpilot LÆS MERE
Krifa a-kasse 150 kr.per md. 655 kr.per md. 4.2/5på Trustpilot LÆS MERE
Business Danmark a-kasse 167 kr.per md. 657 kr.per md. 4.6/5på Trustpilot LÆS MERE
Lederne a-kasse 197 kr.per md. 565 kr.per md. 4.2/5på Trustpilot LÆS MERE
Virksom a-kasse 197 kr.per md. 565 kr.per md. 2.5/5på Trustpilot LÆS MERE
FOA a-kasse 380 kr.per md. 899 kr.per md. 1.7/5på Trustpilot LÆS MERE
Teknisk Landsforbund a-kasse 398 kr.per md. 912 kr.per md. 2.3/5på Trustpilot LÆS MERE
Fødevareforbundet NNF a-kasse 409 kr.per md. 931 kr.per md. 2.4/5på Trustpilot LÆS MERE
3F a-kasse 448 kr.per md. 972 kr.per md. 3.7/5på Trustpilot LÆS MERE
HK a-kasse 467 kr.per md. 981 kr.per md. 4.3/5på Trustpilot LÆS MERE
Dansk Metal a-kasse 471 kr.per md. 993 kr.per md. 4.2/5på Trustpilot LÆS MERE
BUPL a-kasse 504 kr.per md. 962 kr.per md. 2.2/5på Trustpilot LÆS MERE
Socialpædagogerne a-kasse 526 kr.per md. 998 kr.per md. 3/5på Trustpilot LÆS MERE
Dansk El-Forbrund DEF a-kasse 635 kr.per md. 1156 kr.per md. 1.7/5på Trustpilot LÆS MERE
Data senest opdateret: 16.08.2021

Fingeren på pulsen

En fagforening kan også rådgive dig på forhånd, hvis du har spørgsmål til bestemte virksomheder i lokalområdet. Foreningerne har lokalt kendskab til virksomheder, så man kan få indblik i, hvad man går ind til, før man påtager sig en eventuel stilling. Man kan f.eks. spørge, om der ligger en række klagesager over virksomhedens arbejdsforhold, hvilket er rart at være bevidst om. Lyder tingene for gode til at være sande, overvejer man at flytte for et nyt job eller sige sit gamle op, så er det en rigtig god ide at forhøre sig hos lokalafdelingen om fagforeningens kendskab til virksomheden først.

Fagforeningen har også fingeren på pulsen ift. efteruddannelse og rådgivning om, hvordan man kommer godt videre i sit karriereforløb. De sørger for at holde sig opdateret omkring alle de bedste muligheder for arbejdstagere i faggruppen. Samtidigt arbejder de for flere og bedre rettigheder for medlemmerne til at få støtte til efteruddannelse af arbejdspladsen.

De forskellige typer af fagforeninger

Der findes to typer af fagforening: de traditionelle og de gule.

En traditionel fagforening fungerer som beskrevet ovenfor; de er imidlertid også kendetegnet ved at tage ideologiske standpunkter som følge af deres tilhørsforhold til specifikke faggrupper. At arbejde for forbedring af forholdene for en given arbejdsgruppe vil nødvendigvis medføre visse politiske tilhørsforhold; mange arbejdsforhold påvirkes af politiske beslutninger, så det er vigtigt at støtte de politikere og partier, der er villige til at varetage medlemmernes interesser.

Et af de store trækplastre ved de traditionelle fagforeninger er deres overenskomster og overenskomstforhandlinger. De arbejder aktivt for at skabe bedre kollektive aftaler mellem arbejdsgivere og arbejdstagere inden for deres fagområde. Det betyder f.eks., at uanset hvilken virksomhed du ansættes i inden for dit fagområde, så er du sikret en række rettigheder og muligheder, hvis virksomheden er omfattet af overenskomsten. Virksomheden skal selv vælge at være omfattet af overenskomsten, så de må opveje fordelene og ulemperne ved at samarbejde med fagforeningerne.

De traditionelle fagforeninger har en række redskaber til rådighed, når de skal presse politikere og arbejdsgivere til at forbedre forholdene. Det største og mest effektive redskab er de såkaldte ”kollektive kampskridt”, dvs. strejker, lock-outs og blokader. Med denne ekstreme mulighed på forhandlingsbordet, står faggruppen altså ret stærkt. En del af pengene man indbetaler i kontingent anvendes som økonomisk sikkerhedsnet til understøttelse af de arbejdstagere, der strejker.

Under de traditionelle fagforeninger hører bl.a.: 3F, FOA, HK, Dansk Metal, FTF, Dansk Sygeplejeråd, Dansk Psykologforening, Politiforbundet, mf.

De gule fagforeninger arbejder lidt anderledes. Disse fællesskaber er ikke opdelt efter faggrupper. De gule fagforeninger kendetegnes ved ikke at indgå i overenskomster, ikke at benytte sig af kollektive kampskridt, ikke at være ideologisk funderede og derfor tilbyde en del billigere kontingenter.

At de gule fagforeninger ikke har (eller sjældent har) som mål at arbejde for kollektive overenskomster kommer af overbevisningen om, at den individuelle arbejder selv har ansvar for – og får flest muligheder ved – selv at forhandle med sin arbejdsgiver. Det er arbejderens eget ansvar at forhandle en løn og nogle vilkår, der stemmer overens med dennes kompetencer. På den måde, mener de gule fagforeninger, har arbejderen større chance for at opnå de mest favorable forhold for sig selv.

Ikke at forhandle overenskomster har også den konsekvens, at medlemmerne ikke har mulighed for eller ret til at strejke. Når der ikke er en fælles overenskomst, der gælder alle medlemmerne, så kan en arbejdsplads ikke klandres for ikke at overholde den. Den enkelte medarbejder står altså selv for at protestere, hvis forholdene i kontrakten ikke overholdes. Arbejdspladser uden overenskomster har typisk heller ikke en tillidsmand i virksomheden.

Når de gule fagforeninger ikke er ideologisk funderede og ikke tilhører en specifik faggruppe, betyder det, at de optager medlemmer fra enhver branche. Dette betyder nødvendigvis også, at de ikke er helt så specialiserede i de gældende forhold omkring og muligheder for arbejdstagere i alle deres medlemmers brancher.

Alt dette lyder jo som om, at man får mindre i en gul fagforening – og det gør man sådan set også; man betaler også bare det mindre for medlemskabet. Dette er grunden til, at de gule fagforeningers popularitet er steget i de seneste år. Mange lønmodtagere føler ikke, at de får udbytte (eller potentielt udbytte) nok til at betale de traditionelle fagforeningers kontingentsatser. For nogen (om end få) betyder det også noget ikke at være tilknyttet et ideologisk standpunkt.

Under de gule fagforeninger hører: Det Faglige Hus, Krifa, FRIE Funktionærer og Jobtryghed.

Er du i tvivl om, du har brug for en gul eller traditionel fagforening, så kan du måske blive klogere ved at læse en guide specifikt til din faggruppe. Herunder har vi skrevet om fagforeninger til en række fag/jobs, måske du kan finde et der matcher dig.

SE FLERE

B

Bager

I denne artikel ser vi nærmere på de muligheder der findes for bagere, der ønsker en god fagforening. Læs med og bliv kolgere.

Bankrådgiver

Denne artikel ser på dine muligheder for fagforening, hvis arbejder som bankrådgiver. Vi ser på både de billigste og bedste muligheder.

Butiksansat

I denne artikel kigger vi nærmere på fagforeninger for butiksansatte. Vi guider dig til de billigste og bedste løsninger.

C

Chauffør

Om du er lastvognschauffører, fragtmand eller taxachauffør, så vil du med denne guide få hjælp til at finde den rigtige fagforening for dig som chauffør.

D

Dagplejer

I denne artikel får du hjælp og vejledning til at vælge fagforening hvis du arbejder som dagpelejer. Vi kigger på de billigste og bedste valg.

Dyrlæge

Vi skal i denne guide kigge på fagforeninger for dyrlæger. Der er en del at vælge imellem, og der er stor forskel på pris og den vejæedning du vil få.

E

Ejendomsmægler

Vi skal i denne artikel se på de mulighedern du har for a-kasse og fagforening, hvis arbejder som ejendomsmægler. Læs med og bliv klogere!

Elektriker

Denne artikel hjælper dig som elektriker med at finde fagforeninger for netop elektrikere. Både de billigste og de bedste.

Ergoterapeut

Vi skal i denne artikel kigge på fagforeninger for ergoterapeuter. Der findes mange muligheder, og vi ser på de billigste og bedste.

F

Frisør

I denne artikel kigger vi på mulige fagforeninger, hvis du arbejder hos politiet. Vi kigger både på de oplagte valg, samt dem som vil spare dig penge.

G

Gartner

Vi kigger i denne artikel nærmere på de muligheder du har for fagforening, hvis du er uddanet eller arbejder som gartner. Læs med og bliv klogere.

Grafiker

Vi kigger i denne vejledning på fagforening for grafikere. Bliv klogere på dine muligheder og de bedste og billigste valg.

H

Handicaphjælper

Vi kigger i denne guide på fagforeninger for handicaphjælpere. Vi ser på de traditionelle valg samt de billigste løsninger på markedet.

Hjemmehjælper

I denne guide kigger vi på de muligheder, du som hjemmehjælper har, når det kommer til valg af fagforening. Vi kigger både på de bedste og billigste.

Humanist

Vi skal i denne artikel se på, hvilke a-kasser og fagforeninger, der findes for humanister. Læs med og bliv kolgere på de mange muligheder du har

J

Journalist

Vi skal i denne artikel kigge nærmere på fagforeninger for journalister. Der er et væld af muligheder, og vi skal både se på de billigste og bedste

Jurist

Vi skal i denne artikel beskætige os med fagforeninger for jurister. Vi ser både på de oplagte valg samt de valg der måske kan spare dig en del penge.

K

Kunstner

Vi skal i denne artikel kigge på fagforeninger for kunstnere. Vi ser både på de billigste og bedste muligheder, hvis du arbejder som kunstner.

L

Laborant

I denne artikel skal vi se på alle de muligheder der findes, hvis du er laborant og leder efter en god fagforening. Vi ser både på de billigste og de bedste valg.

Landmand

Vi skal se på de muligheder, du som landmand har for fagforening. Vi skal se på priser og muligheder, så du kan vælge den bedste og billigste løsning.

Læge

Som læge er det vigtigt at være medlem af en god fagforening. Derfor kigger vi i denne artikel på fagforeninger for læger, og finder de bedste og billigste.

Lærer

I denne artkel ser vi nærmere på fagforeninger for lærere. Vi kigger både på de oplagte valg samt dem, hvor du kan spare penge på kontingentet.

M

Mekaniker

I denne artikel skal vi se på de mulighder du har for fagforening, hvis du arbejder som mekaniker. Vi ser både på de billigste og bedste løsninger.

Murer

Vi skal i denne guide se nærmere på fagforeninger for murer. Vi skal både se på de traditionelle valg samt de billigere alternativer.

P

Pædagog

I denne artikel kigger vi på fagforeninger for pædagoger for at finde frem til de bedste og billigste løsninger for dig som pædagog.

Politi

I denne artikel kigger vi på mulige fagforeninger, hvis du arbejder hos politiet. Vi kigger både på de oplagte valg, samt dem som vil spare dig penge.

Programmør

Vi skal i denne guide kigge nærmere på fagforeninger for programmører. Vi ser på, hvad de traditionelle valg er, og hvor du kan finde en billig fagforening.

Psykolog

I denne artikel kigger vi på fagforeninger for psykologer. Vi kigger på priser og tilbud for at finde de bedste og billigste muligheder

R

Receptionist

Vi skal i denne guide se nærmere på fagforeninger for receptionister. Vi skal se på priser og finde frem til de billigste og bedste løsninger.

Rengøringsassistent

I denne artikel kigger vi nærmere på mulighederne for fagforeing for rengøringsassistenter. Læs med og bliv klogere på de muligheder du har.

S

Slagterimedarbejder

Vi skal her se nærmere på fagforeninger for slagterimedarbejdere. Vi skal både se på de billigste valg samt hvem slagterimedarbejdere traditionelt vælger.

Smed

I denne artikel kigger vi på mulighederne for fagforening for smede. Vi kigger både på de traditionelle valg samt de billigste muligheder på markedet.

SOSU-assistent

Denne artikel kigger på mulighder for fagforening for SOSU-assistenter. Vi skal se på de valg, hvor du får en overenskomst samt de billigere alternativer.

T

Tjener eller kok

denne artikel kigger vi på fagforeninger for kokke og tjenere. Vi ser på de traditionelle muligheder og de muligheder der kan spare dig en masse penge.

Tømrer

I denne artikel kigger vi på fagforeninger for tømrere. Vi skal både se på de billigste og bedste muligheder for dig som tømrere

U

Udlænding

I denne artikel kigger vi på a-kasse og fagforening for udlændinge, da der er visse regler og muligheder, som du som udlænding skal være opmærksom på.

Ufaglærte

Vi skal i denne artikel se på, hvilke muligheder der findes for a-kasser og fagforening for ufaglærte. Vi kigger på priser og meget andet.

Ung

Man skal allerede som ung overveje, hvilken a-kasse man skal melde sig ind i. I denne artikel kigger vi derfor på a-kasser og fagforeninger for unge.

V

Vagt

Vi skal i denne artikel se på fagforeninger for vagter. Vi skal se på de muligheder du har og hvor du får den billigste pris.

Fagforening som studerende?

Som studerende i Danmark har man rigtig fine fagforeningsmuligheder og -fordele. Er man under 30 år gammel, og udgør ens uddannelse 90 ECTS-point, så tilbyder flere fagforeninger et gratis medlemskab. Som medlem af en fagforening har man de fulde rettigheder, som også sikrer en under et eventuelt studiejob.

Og selvom man ikke har et arbejde, så kan man stadig benytte en masse af fagforeningernes andre tilbud. De tilbyder en masse godt; f.eks. sparring omkring studievalg og karrieremuligheder, diverse kurser og arrangementer – eksempelvis iværksætterarrangementer for dem, som overvejer den karrierevej – og meget andet.

Anciennitet og skift af fagforening

Når du overvejer at melde dig ind i en fagforening – eksempelvis som studerende uden vished om, hvilken branche du kommer til at arbejde indenfor – skal du ikke være bekymret for at vælge ”den forkerte.” Du kan til enhver tid skifte fagforening og bevare/overføre din allerede opnåede anciennitet; informér blot din fagforening herom, så sørger de for resten.

Den Danske Model

Den danske model

Begrebet ’Den Danske Model’ bruges om den danske arbejdsmarkedsmodel. Den karakteriserer forholdene mellem de tre parter i den danske arbejdsmarkedsstruktur; Fagforeningerne (arbejdstagerne), arbejdsgiverne og staten. Disse er tre stærke kræfter, der alle har stor indflydelse på arbejdsmarkedsforholdene, og derfor er det vigtigt med et balanceret og omfattende samarbejde mellem parterne.

Staten står for at regulere arbejdsmarkedet gennem beskæftigelseslovgivningen, der indebærer arbejdsmiljø, sikkerhedsnet for arbejdsløse mm. Dette arbejde påvirkes i høj grad af arbejdsgiverne og fagforeningerne, der ofte tages med på råd, når der skal laves ændringer i loven.

Løn- og arbejdsforhold udarbejdes hovedsageligt mellem fagforeningerne og arbejdsgiverne. Dette gøres gennem de kollektive overenskomster, parterne når til enighed omkring. Staten blander sig udenom denne dynamik, så længe begge parter overholder aftalerne og lovgivningen. Denne måde at regulere løn- og arbejdsforhold har den fordel, at de enkelte faggruppers foreninger har meget nemmere ved at holde sig opdateret på gældende vilkår og forhold hos branchens medlemmer; og så er de specialister i netop den branche – to ting staten ikke vil kunne formå nær lige så effektivt og godt. Arbejdsgiver og arbejdstager er også mere tilbøjelige til at overholde aftaler begge parter er nået til enighed omkring.

At staten ikke blander sig, så vidt muligt, forårsager også større sikkerhed for, at eventuelle retssager mellem fagforeninger og arbejdsgivere dømmes uvildigt.

Den Danske Model lever dog på den grundforudsætning, at der er en høj organisationsgrad i Danmark. Det vil sige, at så stor en del af arbejdsstyrken som muligt helst skal være organiseret i en fagforening. Jo større faggrupperne er, jo mere vægt taler de med ved forhandlingsbordet. Det fungerer lidt som vacciner: der skal være en stor nok del af befolkningen dækket ind for at hele befolkningen er sikret.

OBS: A-kasse kontra fagforening

Mange, især unge mennesker, er ikke helt sikre på, hvad hhv. en A-kasse og en fagforening er. Ovenfor er fagforeninger beskrevet, men det er vigtig at være opmærksom på, at man ikke er omfattet af en A-kasse, blot fordi man er medlem af en fagforening. Det er klart anbefalelsesværdigt at melde sig ind i en A-kasse, da det er den, som sikrer dagpengeydelser i tilfælde af arbejdsløshed.

I modsætning til fagforeninger kræver A-kasser 12 måneders anciennitet for at være berettiget til dagpengeydelser. Derfor er det en god ide at melde sig ind så hurtigt, man kan – hvilket endda er både tilgængelig og gratis for studerende; man kan altså sikre sig ret til dagpenge lige efter endt uddannelse, hvis man melder sig ind seneste 12 måneder før uddannelsens udløb.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Flere populære artikler

Bedste A-kasse i 2021

Her kan du læse mere om, hvilken A-kasse der i 2021 må sige at være den bedste, hvis man altså spørger medlemmerne selv! Læs mere...


Hvem kan optages i en A-kasse og hvordan?

I denne artikel kan du læse om, hvordan du kan blive optaget i en a-kasse og hvem de forskellige a-kasser vil optage Læs mere...


Billig A-kasse

Vil du gerne vide hvem den billigste A-kasse er lige pt.? Så se vores oversigt her og få det komplette overblik! Læs mere...


A-kasse til forskellige situationer

Alt efter om du er lønmodtager, studernde eller lærlig, så er det forskelligt, hvordan du kan blive medlem af en a-kasse. Læse mere her! Læs mere...

2021 sammenligning af A-kasser

I denne artikel sammenligner vi de A-kasser som pt. er på marked. Hvem er bedst, hvem er billigst og hvem er størst? Læs mere...


Hvad er en a-kasse?

Er du i tvivl om hvad en a-kasse egentlig er? Så læs med her, hvor vi giver dig en kort og simpel forklaring. Læs mere...


A-kasse og dagpenge | En begynder guide

I denne korte artikel forklarer vi på en nem og forståelig måde hvordan du kan få dagpenge igennem din a-kasse, og hvad du skal være opmærksom på i forhold til prisen. Læs mere...


Lønsikring priser

Overvejer du at tegne en lønsikring, så bør du bruge vores værktøj, der hjælper dig med at finde den billigste og bedste lønsikring til dit lønniveau.Læs mere...

Nyheder

Fagforeningerne og de dyre adresser

Danske fagforeninger har smag for lækre hovedkontorer. I denne artikel kigge vi på fagforeningerne med de mest prominente adresser.... Læs nyhed

2021-08-25

Her er Danmarks dyreste A-kasse

Hvem er den dyreste a-kasse lige nu? Det ser vi på i denne artikel, hvor vi også kigger på, hvorfor nogle a-kasser er dyrere end andre.... Læs nyhed

2021-06-14

Dagpengeperiode | hvor lang tid kan jeg få dagpenge?

Hvor længe kan du få dagpenge fra din a-kasse? Hvornår kan din dagpengeperiode forlænges, og hvad skal der til? Vi giver dig svaret!... Læs nyhed

2021-05-17

A-kasse og fagforening

Vi skal i denne artikel kigge på a-kasse og fagforening. Vi skal f.eks. se, hvor du kan få a-kasse og fagforening samlet samme sted.... Læs nyhed

2021-02-18

Dimittendsats 2021

I denne artikel kan du se hvad Dimittendsatsen [year] er, og hvad du som dimittend skal være opmærksom på, når du er færdig på studiet... Læs nyhed

2021-02-17

IDA a-kasse

I denne artikel skal vi se på, hvilke muligheder du har, hvis du er medlem af IDA og gerne vil have en god a-kasse også.... Læs nyhed

2020-11-05